Global hälsa är allas vårt ansvar

By on 24 juni, 2018

Världen har blivit bättre. Medellivslängden har ökat, fler har tillgång till rent dricksvatten, färre barn dör före fem års ålder och fler barn går i skolan. Men trots framstegen kvarstår stora utmaningar som kräver gemensamma insatser på alla nivåer – lokalt och globalt.

Genom de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att bland annat utrota fattigdom och hunger, bekämpa ojämlikheter samt bygga fredliga, rättvisa och hållbara samhällen. Hälsa har starka kopplingar till samtliga mål och ställer krav på att åtgärder vidtas lokalt, nationellt,regionalt och globalt för att nå en mer jämlik och hållbar värld.

– Det är allas vårt ansvar att målen i Agenda 2030 uppnås, säger Tobias Alfvén, barnläkare Sachsska barnsjukhuset, docent global hälsa samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet och ordförande i SLS  kommitté för global hälsa. Vi måste komma till rätta med klimatförändringar, antibiotikaresistens, konflikter och ojämlikhet för att nämna några exempel. Lyckas vi inte med det – kommer hela mänskligheten att stå inför enorma problem.

Trots stora framsteg dör fortfarande miljontals människor i världen varje år till följd av sjukdomar och olyckor som hade kunnat förebyggas eller behandlas.

– Det är en skandal att det fortfarande 2018 dör nästan en miljon barn varje år i lunginflammation – när det stora flertalet av dem skulle kunna räddas med relativt enkla medel, säger Tobias Alfvén. För att lyckas med målet om bästa möjliga hälsa för alla behöver vi samarbeta över discipliner och geografiska gränser, satsa på innovativ och tvärvetenskaplig forskning samt ta fram bättre diagnostik, mediciner och effektivare nå de med störst behov.

I ett nytt idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård lyfter Svenska Läkaresällskapet sex områden som är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. Global hälsa är ett av dessa. En framgångsfaktor för att möta utmaningarna och nå de globala målen är ökad kunskap om ämnet global hälsa i skola, högre utbildning och forskning samt tvärvetenskapligt samarbete över disciplinerna.

Det är hög tid att Sveriges läkare tar plats i debatten och att vårdens makthavare börjar lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter.

Ta del av Svenska Läkaresällskapets idéprogram för svensk hälso- och sjukvård. Besök vår kampanjsajt sls.se/lakarhjalp och ta del av filmer med våra talespersoner och våra viktigaste argument och ståndpunkter – avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården. I film 5 #Global hälsa möter vi Tobias Alfvén som lyfter vikten av alla tar ansvar för en mer jämlik och hållbar värld.

Svenska Läkaresällskapet anser:
– Att ämnet global hälsa ska finnas i skola, högre utbildning och forskning
– Att det svenska sjukvårdssystemet måste byggas integrerat med omvärlden för att underlätta rörelse och samverkan
– Att nyanlända läkare är en resurs för sjukvården

Hälsa | Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login