Global industriell djurhållning ökar risken för pandemier

By on 16 oktober, 2020

I den globala industriella uppfödning ges djuren samma livsavgörande antibiotika som nästan alla patienter som insjuknat i Covid-19 får mot följdsjukdomar. Överanvändningen gör att superbakterier uppkommer, som är ett reellt hot mot folkhälsan.

I dag på Världshungerdagen den 16 oktober släpper djurskyddsorganisationen World Animal Protection en ny rapport som visar att superbakterier uppkommer i industriell djuruppfödning genom överanvändning av antibiotika. Dessa tar sig in i livsmedelskedjan och vår miljö. Nästan tre fjärdedelar av världens antibiotika ges till djur och allra mest till djur med dålig välfärd i stressande, trånga miljöer, som utgör en perfekt grogrund för infektioner och sjukdomar.

Det äventyrar folkhälsan när superbakterier överförs från djur till människa eftersom vår förmåga att bekämpa sjukdomar minskar. Redan dör årligen 700 000 människor från infektioner som inte kan botas med antibiotika. År 2050 förväntas siffran ha stigit till 10 miljoner människor.[1]

En internationell enkätundersökning visar att 4 av 5 är oroliga för att nästa pandemi kan komma från lantbruksdjur. Ungefär lika många är omedvetna om risken med superbakterier från industriell uppfödning.

I Sverige visade undersökningen att:
  • 77 procent är oroliga för en pandemi från lantbruksdjur
  • 86 procent är oroliga eller mycket oroliga över superbakterier från lantbruksdjur
  • 92 procent anser att endast lantbruksdjur som är sjuka ska ges antibiotika

World Animal Protection Sveriges kampanjansvariga Julia Engqvist säger:

–   Den globala överanvändningen av antibiotika är en tickande bomb som kan skörda många människoliv framöver. Vi måste fasa ut system som gör djur sjuka. Djur ska endast hållas i en miljö där de kan bete sig naturligt och där deras hälsa främjas.

Fredrick Federley, EU-parlamentariker och en av pådrivarna för skärpt antibiotika-hantering inom EU, säger i en kommentar till rapporten:

”Vi kan hantera krisen med superbakterier och vi har alla en viktig roll. EU och EU:s regeringar kan höja djurskyddstandarden men också övervaka och rapportera användningen av antibiotika på lantbruksdjur. Livsmedelsaffärer kan sätta ribban högre för att se till att djuren i deras leverantörskedjor får bättre liv och att antibiotika används ansvarsfullt. Och konsumenter kan äta mindre kött och då välja kött från gårdar med högre välfärd”.

Regionalt
Örebronyheter

Källa World Animal Protection Sverige
Enkäten genomfördes av Flood and Partners och besvarades av över 15 700 människor i Sverige, Danmark, Nederländerna, Brasilien, Australien, Mexiko, Indien, Indonesien, Storbritannien, Kenya, Nya Zeeland, Spanien, Kanada och USA.

You must be logged in to post a comment Login