Globala folkhälsohot i fokus

By on 10 maj, 2023
Arkivbild

Generaldirektörerna för de europeiska läkemedelsmyndigheterna möts i Uppsala inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Dessutom tecknar Läkemedelsverket i veckan ett samarbetsavtal med den ukrainska myndigheten. Och WHO besöker myndigheten för att tala antimikrobiell resistens.

En fråga för de europeiska läkemedelsmyndigheternas andra högnivåmöte är det arbete som nu pågår för att implementera artificiell intelligens i arbetet för säkra läkemedel och säker medicinteknik.

– AI finns idag med som en viktig komponent i läkemedelsutvecklingen, som inte minst snabbar på framtagandet av nya läkemedel. Europas läkemedelsmyndigheter måste förstå möjligheterna med AI, men också vilka risker som finns. Svenska Läkemedelsverket ligger långt fram i det arbetet, säger Björn Eriksson, generaldirektör vid Läkemedelsverket.

Avtal med Ukraina

Behovet av läkemedel är fortsatt stort i det krigsdrabbade Ukraina. Sedan förra året har Läkemedelsverket i uppdrag att bistå Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i arbetet att samordna stöd av läkemedel till Ukraina. I veckan tecknar Läkemedelsverket ett samarbetsavtal med den ukrainska läkemedelsmyndigheten.

– Genom ett samarbetsavtal erbjuder vi Ukraina vårt stöd i att stärka och utveckla det regulatoriska ramverket för läkemedelsgodkännande och tillsyn av medicinteknik. Vi vill på det här sättet bidra till att fler ukrainare får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, säger Björn Eriksson.

Stöd till WHO:s arbete mot antibiotikaresistens

I arbetet mot mikrobiell antibiotikaresistens får läkemedelsmyndigheterna en allt större roll i WHO:s arbete. Haileyesus Getahun är Världshälsoorganisationens företrädare i AMR-frågor. I veckan besöker han Uppsala universitets och ReActs konferens om antibiotikaresistens men träffar också Läkemedelsverket i syfte att prata fortsatt samarbete framåt i denna angelägna folkhälsofråga.

– Sveriges och EU:s läkemedelsmyndigheter har ett viktigt bidrag i arbetet mot antimikrobiell resistens på olika sätt, bland annat genom att vägleda och stödja utvecklingen av nya läkemedel och behandlingsmetoder mot bakteriella infektioner, avslutar Björn Eriksson.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login