God myndighetsberedskap inför sommaren

By on 4 maj, 2019
Foto: Jesper Berggren. Skogsbrand augusti 2014, Västmanland.

Vattennivåerna är låga i stora delar av landet, och det är torrt i skog och mark. Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgången på vatten, hur det går för höst- och vårsådden samt tillgången på utsäde. Värmen och bristen på nederbörd i mars och april har redan resulterat i gräs- och skogsbränder i södra Sverige vilket väcker frågan om vilka konsekvenserna blir. 

Jordbruksverket tar situationen på allvar. Spåren av torkan 2018 lever fortfarande kvar hos många jordbruksföretag. I dagsläget går det inte att förutsäga hur odlingssäsongen artar sig eller hur vädret kommer att bli, men vi har god beredskap för att möta sommarens utmaningar.

– Tillsammans med övriga berörda myndigheter och branschorganisationer förbereder vi oss och samverkar för en god beredskap inför olika situationer som kan uppstå, säger Catrin Molander, chef på beredskapsenheten.

Lärde mycket av sommaren 2018
Efter sommaren 2018, som blev både varmare och torrare än normalt och påverkade jordbruket negativt, gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att analysera konsekvenserna av det extrema vädret och ge förslag till åtgärder inför kommande, liknande perioder. En slutsats var bland annat att god samverkan mellan jordbrukare, branschorganisationer och myndigheter samt en flexibel användning av regler kan dämpa de negativa konsekvenserna. Utredningen resulterade i flera konkreta åtgärder som kan anpassas efter rådande situation och sättas in om de behövs.

Följer läget och tar situationen på allvar
Jordbruksverket följer läget och har regelbundna avstämningar med berörda myndigheter och branschorganisationer. Vi följer även läget inom norden och övriga EU-länder. Vi uppdaterar jordbruksverket.se löpande när det finns ny informationen om brandrisk, vattenhushållning och torka. Där finns också råd om hur djurägare kan upprätta en evakueringsplan för flytt av sina djur eller en vattenhushållningsplan för sina växtodlingar.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login