God säkerhet och effekt med nytt läkemedel mot reumatism

Av på 28 oktober, 2013

Tofacitinib, ett nytt läkemedel mot reumatoid artrit som tas som tablett, har stabil säkerhetsprofil och effekt i minst fem år. Det visar en analys av studier med över 5 000 patienter som presenteras vid den internationella reumatologkongressen i San Diego i USA.

Analysen bygger på öppna förlängningar av fas II-III studier med omkring 5 000 patienter (9000 patientår) som genomförts i ett 40-tal länder. De behandlades med enbart tofacitinib i monoterapi eller med tofacitinib som tillägg till standardbehandling (vanligen metotrexat) i upp till fem år. Syftet var att studera säkerhet och effekt.

Sjukdomens kontroll mäts med måttet ACR
Effekt av behandlingen utvärderades med hjälp av American College of Rheumatology (ACR), ett responsmått vid studiens början och efter fem år. ACR 20 innebär minst 20 procents förbättring av antalet ömma och svullna leder samt förbättring av minst 3 av följande 5 mått.

– Sänka
– Patientens uppfattning av sjukdomsaktivitet
– Patientens uppfattning av smärta
– Läkarens uppfattning om sjukdomsaktivitet
– Patientens förmåga att klara vardagliga sysslor (kallas även HAQ).

ACR 50 och 70 innebär 50 procents eller 70 procents förbättring av ovan mått.

I den aktuella studien ökade andelen patienter som nådde ACR 20 från 60,2 till 77,9 procent. För patienter som nådde ACR 50 ökade andelen från 39,8 till 56,7 procent, medan andelen som nådde ACR 70 ökade från 22,7 till 40,4 %. Det första måttet är resultatet från den fas II eller fas III studie som patienten deltagit i.

Totalt 12,8 procent av patienterna (616 personer) avbröt deltagandet på grund av biverkningar. De vanligaste var olika typer av infektioner, (56 procent), mag-tarmproblem (25 procent) och symptom från muskler och skelett (28 procent). Säkerhet och effekt var likartad för patienterna oavsett om de fick tofacitinib i monobehandling eller i kombination med standardbehandlingen.

Analysens slutsats är att tofacitinib visar en stabil säkerhetsprofil och bibehållen effekt i minst fem år.

– Det finns ett behov av nya behandlingar för patienter med reumatoid artrit och denna rapport visar på god effekt upp till 5 år samt hanterbar biverkningsprofil, säger Esbjörn Larsson, medicinsk rådgivare Pfizer.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in