Gott nytt år från Örebro läns museum

Av på 10 januari, 2022
Ljusmanifestation vid Järlefallsdammen.
Foto: Per Torgén/ÖLM

År 2022 blir ett spännande och viktigt år för Örebro läns museum, då man går in i en ny etapp på vägen mot ett nyrenoverat museum. Det dröjer dock ytterligare några år innan man kan flytta tillbaka till Engelbrektsgatan 3. Men ett länsmuseum är så mycket mer än ett hus.

Man ser fram emot många och berikande publikmöten under året, runt om i hela länet, på skolor och i kulturlandskap, på Örebro slott och på sina andra anläggningar,  digitalt och i verkligheten.

Vägen mot ett nyöppnat länsmuseum i Örebro

Strax går man in i nästa etapp på färden mot ett nyöppnat länsmuseum på Engelbrektsgatan 3. Under året kommer fastighetsägaren Region Örebro län att praktiskt påbörja renoveringen efter att en lång process av projektering avslutas. Museets personal kommer även under 2022 att vara djupt engagerade i att följa och stödja fastighetsägarens arbete med renovering och verksamhetsanpassning så att resultatet blir optimalt. När museet återinvigs kommer det vara fyllt med nya utställningar. Arbetet med dessa kommer att inledas redan i år. På Örebro läns museums hemsida finns mer information om museirenoveringen. 

Länsmuseet – mer än bara ett hus

Under tiden ser man fram emot många och berikande publikmöten i andra former och på andra platser. På Örebro slott där museets huvudsakliga utställningsverksamhet finns kommer det att hända mycket för både skola och vanliga besökare. Skolan kommer till exempel att erbjudas ett nytt medeltidsspår att följa med utgångspunkt i det viktiga järnet och utställningen Boom i bergslagen. På helgerna kommer fika med visning och familjeaktiviteter med både slöjd, pyssel och konstinriktning.

När museet varit stängt har det inre arbetet med samlingarna prioriterats. Det innebär bland annat att förvaringen och den digitala tillgängligheten till samlingarna förbättrats. Löpande förmerar och förädlar man informationen och tillgängligheten till sina samlingar digitalt i tjänsten Digitalt museum där i skrivande stund 110 000 fotografier och nära 17 000 föremål finns sökbara. Kvalitetshöjningen kommer fortsätta under 2022 med att ett nytt samlingsförvaltningssystem implementeras och utvärderas. 

Man hoppas på att restriktionerna till följd av pandemin snart ska försvinna! Men ingen vågar väl riktigt tro på att allt kommer att bli helt som vanligt igen. Utbud och innehåll som förmedlas digitalt kommer att vara fortsatt viktigt. Länsmuseet har en app som under året kommer att fyllas på med fler spännande digitala guider. Till exempel håller en digital stadsvandring med historiskt innehåll för länets västligaste kommun  – Karlskoga – på att tas fram. En digital guide om 1800-talet i länet utifrån utställningen Möjligheternas spegel sinnenas begär planeras. 

Örebro läns museum finns i hela länet

Ljusmanifestation vid Järlefallsdammen. Foto: Per Torgén/ÖLM

På uppdrag av Stadsbyggnad Örebro kommun kommer museet gå in i ett spännande utställningsprojekt där man skapar en utställning och besökscentrum i i Karlslund, närmare bestämt i Anckarsvärds magasin centralt i området. Syftet är att ge besökare en förståelse för Karlslunds långa och rika historia från forntid till nutid. Utställningen kommer att utgå från dagens besökare och vad de vill veta om både områdets historia och vad som finns att göra och se i dagens Karlslund. Nutid och dåtid knyts samman med hjälp av teman som landskapet, djuren, arbetsliv och mat. 

Länsmuseet har också verksamhet på andra platser runt om i länet, bland annat har ett landskapsobservatorium i Glanshammar sjösatts under 2021 i samverkan med hembygdsrörelsen. Det går ut på att, med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen, skapa ett forum för kunskap om landskapen och det som påverkar dem. Landskapsobservatorium verkar som ett paraplyprojekt för flera verksamheter där arrangemang i samverkan med föreningar och lokalsamhälle är en mycket viktig beståndsdel. Under 2022 kommer slöjdområdet bli en integrerad del i landskapsobservatoriet och det kommer att märkas genom olika satsningar och aktiviteter. 

Satsningen på Siggebohyttan fortsätter och i år planerar man för att göra bergsmansgården med omgivningar till ett ännu bättre besöksmål för barn och familjer. Historien om gruvområdet i skogen, som numera går att nå via en vandringled som utgår från parkeringen, ska lyftas fram ännu mer. Man kommer i en utställning att berätta om temat Kraften, hur gick till exempel det mödosamma arbetet i gruvan till innan elektriciteten fanns?  

Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga är en fantastisk plats om man vill uppleva vardagsliv från förr, här visas på ett konkret och verklighetstroget sätt hur vanliga människor levde för omkring 100 – 150 år sedan. Människorna på Gråbo bodde trångt och hade inte i närheten lika många ägodelar omkring sig som dagens människor har. Utan att idealisera dåtiden kan dessa miljöer väcka tankar om hur små materiella resurser människor behövde i sitt vardagsliv då, jämfört med idag. Informationen om arbetarlägenheterna kommer att kompletteras med ett pedagogiskt material med hållbarhetsperspektiv, där man kan prata om, och jämföra olika tiders ekologiska fotavtryck.

Örebro läns museum önskar alla ett riktig Gott Nytt År!

Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Örebro Läns Museum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in