Grekland: sårbara flyktingar lämnade att bo på gatan

Av på 15 juli, 2020

Ett ökande antal flyktingar med svår psykisk och fysisk ohälsa i Grekland hotas av att vräkas, mista finansiellt stöd och lämnas på gatan utan tak över huvudet eller tillgång till ordentlig sjukvård, rapporterar den medicinska humanitära organisationen Läkare Utan Gränser.

Den grekiska regeringen letar efter en snabb lösning för att avlasta de överbefolkade flyktinglägren på öarna och har därför vräkt fler än 11 000 personer från deras skyddsboenden i Grekland. Många av de som vräks är extremt sårbara, som överlevare av sexuellt våld och tortyr, äldre och personer med kroniska sjukdomar.

Läkare Utan Gränser uppmanar den grekiska regeringen att stoppa vräkningarna och att skyndsamt hitta boendelösningar och utvidga de existerande boendeprogrammen.

– Vi har patienter med allvarliga sjukdomar som lämnas helt övergivna. Höggravida kvinnor tvingas sova på Victoriatorget i centrala Aten, säger Marine Berthet, Läkare Utan Gränsers medicinska koordinator i Grekland.

– Världen befinner sig mitt i en pandemi, och regeringar borde göra allt för att skydda personer som löper hög risk att drabbas av covid-19. I stället slänger de ut dem på gatan och lämnar dem helt utan skydd och tillgång till sjukvård.

I juni dog en av Läkare Utan Gränsers patienter av ett hjärtstopp kort efter att hon fått besked om att hon skulle vräkas.

– Kvinnan var förlamad och led av ett flertal kritiska medicinska tillstånd, som diabetes och hjärtproblem. Trots detta hotades hon upprepade gånger av vräkning. Av rädsla för den förestående vräkningen flyttade hon och hennes familj till Schistolägret, där hennes son bodde i en container med tolv andra personer. Två dagar senare fick hon hjärtstopp och dog, säger Marine Berthet.

Minst 30 andra av Läkare Utan Gränsers patienter med allvarliga sjukdomar har antingen evakuerats eller meddelats om vräkning och hotas nu av att bli hemlösa och utan ekonomiskt stöd.

– Fallet med kvinnan som dog är bara toppen av ett isberg, säger Marine Berthet.

– Vi har patienter med cancer, tortyröverlevare, ensamstående mammor med kroniska sjukdomar och höggravida kvinnor som lämnas vind för våg, helt utan stöd.

Många av Läkare Utan Gränsers patienter med allvarliga kroniska sjukdomar har fått sina tillhörigheter bortforslade och blivit uppmanade att lämna sina boenden, utan några indikationer på var de skulle kunna ta vägen. Samtidigt blir Atens torg allt mer överbefolkade av sårbara flyktingar.

I juni beslöt migrationsverket i Grekland att dra ned på stödet till bostadsprogrammet för asylsökande med 30 procent trots att Grekland tilldelats EU-finansiering för att utöka bostadsstödet på fastlandet. Hittills har inga utökningar av tillgängliga boenden genomförts.

För att svara på akuta medicinska behov hos de hundratals flyktingar som sover på gatan vid Victoriatorget i Aten remitterar Läkare Utan Gränser till organisationens vårdcentral. Men flyktingarnas grundläggande behov är inte tillgodosedda.

Läkare Utan Gränser uppmanar den grekiska regeringen, EU och hjälporganisationer att skyndsamt hitta boendelösningar för samtliga flyktingar som sover på gatan i Aten, och att stoppa vräkningar av flyktingar tills alla barriärer för integration och tillgång till sjukvård är borta.

Världen
Örebronyheter

Källa: Läkare Utan Gränser

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in