Grovt miljöbrott i Örebro län bland andra

By on 1 september, 2022
Arkivbild

Sedan en längre tid pågår förundersökningar i flera ärenden där företag har hanterat avfall på ett sätt som utreds som flera fall av grovt miljöbrott. Förundersökningarna är inne i ett avslutande skede, men än så länge är det för tidigt att säga när beslut i åtalsfrågan kommer.

– Det handlar om en omfattande brottslighet, där företag har hanterat avfall på ett sätt som vi påstår medfört eller riskerat att medföra skador på miljön. Hanteringen, som bland annat bestått i förvaring och nergrävning av avfall, har skett systematiskt under lång och utgör enligt oss grovt miljöbrott, säger en av förundersökningsledarna, Linda Schön på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Utredningen omfattar platser i Stockholms län, Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län. Ingen person är nu frihetsberövad i ärendet.

Under sommaren påbörjades en löpande delgivning av förundersökningsmaterialet. Det innebär att delar av utredningen har skickats till de misstänkta och deras försvarare.

Åklagarna vill försäkra sig om att de inblandade ges god tid att sätta sig in i det omfattande förundersökningsmaterialet. På det här sättet kan utredningstiden begränsas och tiden för slutdelgivning minskas utan att ge avkall på rättssäkerheten.

– Vi har som målsättning att ärendena ska slutdelges under hösten så att beslut i åtalsfrågan kan fattas efter årsskiftet. Eftersom parterna kan begära förlängning av slutdelgivningstiden och begära kompletterande utredningsåtgärder så kan vår tidplan komma att ändras, säger Linda Schön

Örebro län
Örebronyheter

Källa Åklagarmyndigheten

You must be logged in to post a comment Login