Gruvbrytning i Gállok strider mot internationell rätt

By on 26 juni, 2024
Arkivbild

Amnesty beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut att godkänna beviljandet av gruvbrytning i Gállok. Urfolksrätten är bindande för Sverige, och berörda samiska representanter har tydligt och klart sagt nej till en gruva i Gállok.

– Godkännandet av gruvbrytning i Gállok görs trots invändningar från berörda samer, FN samt miljö- och människorättsorganisationer. En gruva i Gállok, på för renskötseln helt centrala betesmarker, kommer att få allvarliga och oåterkalliga negativa konsekvenser för samisk kultur och miljön, säger Tilda Pontén, jurist och sakkunnig Amnesty International Sverige.

I mars 2022 beviljade regeringen gruvföretaget Jokkmokk Iron Mines tillstånd att bryta järnmalm i Gállok utanför Jokkmokk i Norrbotten. Regeringens beslut har föregåtts av omfattande protester från samiska företrädare, miljö- och människorättsorganisationer.

Anledningen är att gruvan får för stora, oåterkalleliga, konsekvenser för samisk kultur, egendom, renskötsel och annan samisk markanvändning i området.

Även FN:s särskilda rapportör om urfolks rättigheter, José Francisco Calí Tzay, och FN:s särskilda rapportör om miljö och mänskliga rättigheter, David R. Boyd, påpekade i ett gemensamt brev till regeringen att gruvprojektet innebär stora risker för såväl samiska urfolksrättigheter som för miljön.

Efter regeringens beslut uttryckte även FN:s rasdiskrimineringskommitté liknande oro.  

Jåhkågasska tjiellde, Sirges sameby samt Naturskyddsföreningen tog rättsliga åtgärder mot beslutet att bevilja Jokkmokk Iron Mines tillstånd. Förhandlingarna i Högsta förvaltningsdomstolen inleddes den 19 september 2023, men regeringen tydliggör i sitt yttrande att de inte ser några grunder för att riva den förra regeringens beslut om att ge bearbetningskoncession för Gállokgruvan.

– I Sverige lever ett urfolk och urfolksrätten är bindande. I den ingår bland annat att urfolken har rätt till fritt och informerat samtycke och berörda samiska representanter har tydligt och klart sagt nej till en gruva i Gállok. Regeringens beslut strider mot internationell rätt. Att företaget ändå får gå vidare med gruvprojektet är häpnadsväckande och kan inte ses som något annat än att urfolksrätten väger mycket lätt i Sverige, säger Tilda Pontén. 

Sverige
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login