”Guldkorn för alla”– stöd för hälsosamma levnadsvanor vid samtidig psykisk ohälsa

Av på 9 september, 2021

Svenska Läkaresällskapet lanserar skriften ”Guldkorn för alla” som ska fungera som ett verktyg i mötet med patienter och närstående i samtal om hälsosamma levnadsvanor vid samtidig psykisk ohälsa.

2017 togs skriften ”Guldkorn” fram som ett verktyg, för läkare och annan vårdpersonal, vid kontakter med patienter med psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa. I och med att skriften fungerat så väl i arbetet med hälsosamma levnadsvanor föddes idén om att utforma en version riktad till patienter och närstående.

– Det är med stor glädje vi kan presentera den första patientversionen som uppmärksammar viktiga fakta och råd om levnadsvanor till patienter som har aktuell psykisk ohälsa och med behov av stöd för att uppnå och bibehålla hälsosamma levnadsvanor, säger Jill Taube, psykiater.

– Vi vet att goda levnadsvanor har stor inverkan på vårt fysiska och psykiska mående och vår förhoppning är att ”Guldkorn för alla” ska fungera som ett bra verktyg i mötet med patienter och närstående, säger Yvonne Lowert, psykiater.

”Guldkorn för alla” har utarbetats av Jill Taube och Yvonne Lowert inom ramen för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt på uppdrag av Socialstyrelsens implementering av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Svenska Läkaresällskapet
Vill du beställa Guldkorn gör du det enkelt på SLS hemsida » sls.se/halsa–sjukvard/levnadsvanor/guldkorn/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in