Gymnasieelever går miste om ”skolmiljarden”

Av på 14 maj, 2021

Den tillsatta ”skolmiljarden” ska säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. Men en ny undersökning från Sveriges Elevkårer visar att cirka hälften av landets kommuner inte satsar något på de drabbade gymnasieeleverna eller ännu inte tagit beslut hur medlen ska användas.

Sveriges Elevkårer skickade ut en förfrågan till landets 290 kommuner där vi ställde frågan hur de har använt, eller planerar att använda medlen från ”skolmiljarden”. Av 290 kommuner har 157 svarat, vilket motsvarar lite över hälften av kommunerna (54%). Undersökningen visar att 12,7% av kommunerna satsar enbart på gymnasieeleverna och att nästan hälften ännu inte tagit beslut (19 %) eller satsar inget på gymnasieeleverna (30%).

– Det är alarmerande att kommunerna inte satsar mer på gymnasieeleverna som under snart ett år offrat delar av sin utbildning. Distansundervisningen har varit orättvis och skapat orättvisa förutsättningar redan från början. Och nu spelar det roll vilken kommun du bor i, säger ordförande för Sveriges Elevkårer, Josefine Fälth.

Unga har inte tid att vänta

Undersökningen visar att bland de svarande kommunerna har 38,3 % valt att fördela medlen jämt mellan alla elever (6–19 år) i kommunen.

–Att fördela pengarna jämt över alla elever är samma sak som att inte göra ett aktivt val, då har man inte gjort sin hemläxa. Stödet ska kompensera för pandemins konsekvenser och gymnasieeleverna är hårt drabbade genom snart tre terminer helt eller delvis på distans, säger Josefine Fälth.

–Det finns stora behov överallt i skolan, men det här extra stödet kan vara avgörande om du klarar gymnasiet och kan gå vidare in i vuxenlivet eller inte. Vi har inte tid att vänta på kommunernas analyser kring konsekvenserna av distansåret, för många unga är skoltiden slut nu, säger Josefine Fälth.

Goda satsningar bland flera kommuner

I februari betalade Skolverket ut den första delen av ”skolmiljarden” till samtliga kommuner. Nu uppmanar Sveriges Elevkårer de kommuner som inte beslutat att ta chansen och satsa på gymnasieeleverna.

–Det finns de kommuner som verkligen har insett allvaret och gjort nödvändiga prioriteringar. Man har bland annat satsat på elever som går yrkesutbildningar, utökat öppettider för kommunernas läxhjälp och utökat resurserna till elevhälsan. Det är inte försent för andra kommuner att tänka om och göra likadant, säger Josefine Fälth.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Sveriges Elevkårer

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in