Gymnasieelever tar plats i fullmäktigesalen.

Av på 16 april, 2013

Torsdagen den 18 april är det dags för årets gymnasiefullmäktige i Örebro kommun. Då tar gymnasieskolornas delegater plats i Rådhusets sessionssal för att ta ställning till ett antal motioner om sådant som Gymnasienämnden kan besluta om.

Tid och plats
Torsdagen den 18 april. kl. 9–16.
Rådhuset i Örebro, Sessionssalen.

På dagordningen
Bland de motioner som kommer att behandlas finns förslag om

  • bättre utvecklingssamtal
  • mer rörelse i skolan
  • mindre klasser
  • flextid i skolan
  • distansgymnasium.

Gymnasiefullmäktige anordnas för att eleverna ska få möjlighet att skaffa sig kunskap om hur den kommunala politiken fungerar i verkligheten och även för att de ska kunna påverka den politiska utvecklingen genom att skriva motioner, presentera dem och debattera dem tillsammans.

Tio elever från varje gymnasieskola har utsetts till delegater och skrev motioner i mars. Gymnasieförvaltningen registrerade motionerna och Gymnasienämnden valde sedan ut de motioner som innehöll förslag som hörde till nämndens ansvarsområde.

De motioner som gymnasiefullmäktige ställer sig bakom kommer senare att behandlas av Gymnasienämnden och kan komma att leda till att verkligheten på skolorna påverkas på något sätt.

Ordförande under gymnasiefullmäktige är Lars O Molin som är ordförande i Örebro kommunfullmäktige. Debatten direktsänds även på vår webbplats orebro.se.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in