Gynekologisk cellprovtagning – en liten insats som kan göra stor skillnad

Av på 1 september, 2021
Arkivbild

Varje år får ungefär 550 personer livmoderhalscancer i Sverige. Möjligheten att överleva är god, men livmoderhalscancer är fortfarande en dödlig sjukdom. De sju regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige samarbetar för att få fler kvinnor att gå på gynekologisk cellprovtagning, eftersom det minskar risken att insjukna i livmoderhalscancer med mer än 90 procent.

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). Sjukdomen utvecklas oftast långsamt under många år, vilket gör det möjligt att upptäcka och behandla sjukdomen i ett tidigt skede. I Sjukvårdsregion Mellansverige insjuknade totalt 107 personer i livmoderhalscancer under 2019.

– Om fler kvinnor går på cellprovtagning när de blev kallade skulle både förekomsten och dödligheten i livmoderhalscancer minska, säger Hanna Sahlgren, ordförande i den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention.

Ett samarbete mellan de sju regionerna i sjukvårdsregionen syftar till att göra just det – att få fler kvinnor att gå på gynekologisk cellprovtagning när de blir kallade. Regionerna har tillsammans med Regionalt cancercentrum Mellansverige tagit fram en informationsfilm som berättar hur provtagningen går till och varför det är ett av de mest effektiva skydden mot livmoderhalscancer som finns. Filmen finns på 1177.se/cellprov

– En av de allra viktigaste åtgärderna du själv kan göra för att minska risken att få livmoderhalscancer är att gå på cellprovtagning när du blir kallad, vilket är vart tredje till vart sjunde år. I Region Örebro är det många som går, men inte alla. Ungefär 83 procent av kvinnorna som blir kallade går på sin cellprovtagning*, säger Lovisa Bergengren överläkare och processledare cervixprevention Region Örebro län.

* Andel kallade kvinnor (under 2020) som tagit ett gynekologiskt cellprov inom 1 år.

Fakta om HPV, livmoderhalscancer och cellprovtagning

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). Sjukdomen utvecklas oftast långsamt under många år, vilket gör det möjligt att upptäcka och behandla sjukdomen i ett tidigt skede. Kvinnor över 23 år erbjuds att gå på gynekologisk cellprovtagning vart tredje till vart sjunde år, just för att tidigt upptäcka eventuella cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Om man går på cellprovtagning när man blir kallad minskar risken att få livmoderhalscancer med mer än 90 procent.

Tillsammans med HPV-vaccinet är gynekologisk cellprovtagning det mest effektiva skydd som finns mot livmoderhalscancer. Det är en tredjedel så många personer som får livmoderhalscancer, jämfört med om cellprovtagning inte hade funnits. De som ändå får sjukdomen har tack vare cellprovtagning större möjlighet att överleva eftersom sjukdomen kan upptäckas tidigare.

Hälsa | Örebro län/Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in