Hagaberg ska bli framtidens stadsdel i Lindesberg

By on 20 oktober, 2020

Nu börjar en förändringsresa i Lindesberg som många Lindesbergare – på olika sätt – kommer att vara en del av. Syftet är att förnya och utveckla bostadsområdet Hagaberg i Lindesberg och skapa en stadsdel som är hållbar ur flera aspekter, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är det kommunala fastighetsbolaget FALAB med dotterbolaget LIBO i spetsen som tillsammans med Lindesbergs kommun står bakom satsningen.

Resan har initierats av LIBO som äger hyresbostäderna på Björkhyttevägen och Lingonvägen där hus, lägenheter och utemiljöer är i stort behov av renovering. FALAB, LIBO och Lindesbergs kommun vill genom detta projekt ta ett större gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen i Lindesberg. Arbetet ska fokusera på hur vi genom bostadsbyggande, stadsdelsutveckling och stark samverkan kan skapa mer jämställda och trygga områden i Lindesberg.

– Vi vet att den fysiska boendemiljön och stadens planering har stor påverkan på människors hälsa. Men vi vet också att det är fler faktorer som påverkar och dessa behöver vi lyfta och jobba aktivt med hela vägen, säger Roger Sixtensson, VD på FALAB/LIBO.

Eftersom arbetet handlar om mer än bara renovering av hyresbostäder så har det bildats en arbetsgrupp där flera av kommunens olika förvaltningar och bolag är representerade. Projektet är nu i sin förstudiefas vilket innebär analys av nuläget och kunskapsinsamling. Detta för att klargöra de boendes hela livsmiljö.

– Det är avgörande med ett brett samarbete bland många samhällsaktörer för att hitta bra lösningar framåt, menar Henrik Arenvang, Kommundirektör i Lindesbergs kommun.

Arbetsgruppen har skapat en projektlokal på Björkhyttevägen för att lära känna området och människorna som bor och verkar där. Här förs nu dialoger med de boende där de får berätta om sin boendemiljö, vad som är bra eller dåligt och vad som skulle få dom att trivas ännu bättre.

– Vi vill ha en plats där vi kan hänga i lugn och ro. Där dom små barnen inte stör, säger några av tjejerna som är med på dialogen med gymnasieungdomar, en septemberkväll på Björkhyttevägen.

Det är White arkitekter som har fått uppdraget att leda arbetet av det som kallas Framtidens stadsdel i Lindesberg. White har en lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i projekt oavsett om det gäller miljöfrågor, sociala aspekter eller ekonomiska värderingar. Under våren 2021 lägger arbetsgruppen fram förslag på hur en utveckling av området kan se ut. Projektet kommer därefter i sin helhet att pågå i minst 10 år.

– Det här är ett långsiktigt viktigt arbete. Kommunstyrelsen har tillsatt en referensgrupp så att vi kan följa projektet och fatta rätt beslut för en hållbar utveckling för Lindesberg, säger Kommunstyrelsens Ordförande Irja Gustavsson (s).

Länet
Örebronyheter

Källa: Lindesbergsbostäder

You must be logged in to post a comment Login