Hälften av svenskarna upplever ofrivillig ensamhet – unga värst drabbade

By on 7 december, 2021
Arkivbild

Hälften av svenskarna (51%) uppger att man upplevt ofrivillig ensamhet under det senaste året. Värst drabbade är unga i åldrarna 18–29 där 77% uppger att man känt sin ensam, detta visar en ny undersökning från Novus gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset.

Undersökningen visar också att en klar majoritet (64%) inte tror att deras känsla av ensamhet kommer att förändras under det kommande året.

– Det är när ensamheten är ofrivillig som människor far illa. Röda Korset vill vara med och skapa ett samhälle där människor inte tvingas leva i ofrivillig ensamhet. Civilsamhället har en viktig roll både genom sina uppsökande verksamheter men också genom att hjälpa människor att känna sig som en del av ett sammanhang, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset. 

De allra flesta upplever ensamhet någon gång i livet. Ensamhet kan vara svårt att bära och på sikt påverkar den vår hälsa om den inte går över. Vid svåra händelser och kriser i livet finns risk att man drar sig undan och isolerar sig. Det kan leda till en större utsatthet eftersom det är tillsammans med andra som vi återhämtar oss bäst. Under pandemin tvingades många till isolering vilket ökar den ofrivilliga ensamheten. Ensamhet under en längre tid kan leda till allvarliga hälsoeffekter. Därför borde riskerna med isolering tas på allvar.  

Resultatet från undersökningen visar att den upplevda ensamheten är utbredd över hela landet och i alla åldrar. All ensamhet är inte per definition skadlig – det finns många människor som uppskattar sin ensamhet eller som inte upplever sig som ensamma trots få sociala kontakter. Det är däremot viktigt att den självvalda ensamheten inte leder till en långvarig social isolering som sedan blir svår att komma ur. 

– Vi ser att social isolering, framför allt om den pågår en längre tid, kan få stora konsekvenser för människors psykiska och fysiska hälsa. Vi måste alla börja i det lilla. Det kan handla om att ringa ett samtal, bekanta sig med en granne – små saker som kan bryta en isolering, säger Martin Ärnlöv.  

Undersökningen visar även att allt fler unga vuxna känner sig ensamma. Det är inte ovanligt att ensamhet förknippas med skamkänslor och är något man ogärna vill prata om. I Röda Korsets Ungdomsförbunds (RKUF) jourchatt berättar ungdomar om hur oron och stressen växt under pandemin. RKUF delar bilden av att ensamheten bland unga är utbredd och ett växande problem. 

– Under pandemin tog vi emot betydligt många fler ärenden som berörde ungas känsla av ensamhet. Mångas oro var kopplad till att skolorna var stängda, men vi ser även fler ärenden som inte är kopplade till pandemin där människor upplever att de inte har någon att vända sig till. Ensamheten är en ingång till en spiral av psykisk ohälsa och att bryta ensamheten blir då en viktig del i arbetet mot ett välmående folk, säger Lotta Schneider, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.  

Att engagera sig i en förening och hjälpa någon annan kan vara ett sätt att bryta egen ofrivillig ensamhet. Nu behövs en gemensam omstart av samhällets mötesplatser och gemenskap. Som enskild person är det dags att knacka på grannens dörr. Svenska Röda Korset arbete mot ensamhet och psykisk ohälsa fortsätter. Under 2020 lanserades en webbhubb med kunskap, råd och stöd för hur du kan ta hand om dig själv och andra i din närhet. Vi kommer fortsätta att arbeta för att människor, särskilt unga personer, ska ha någonstans att vända sig för att få stöd eller för att ge människor ett sammanhang och en gemenskap. 

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Svenska Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login