Hälften av världens fattiga saknar tillgång till elektricitet

By on 18 oktober, 2022
Foto: UNDP

Ett flerdimensionellt perspektiv på fattigdom som utöver inkomst även inkluderar tillgång till elektricitet, vatten och utbildning är avgörande för att avskaffa fattigdom i alla dess former, visar en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och Oxford University.

Det flerdimensionella fattigdomsindexet (Multidimensional Poverty Index – MPI) som produceras årligen av UNDP tillsammans med Oxford University ger en mer nyanserad och detaljerad bild av global fattigdom. Genom att komplettera inkomst med andra viktiga faktorer som tillgång till elektricitet, sjukvård, mat, rent vatten och utbildning ger analysen en djupare förståelse för hur fattigdom ser ut i dag och hur den kan bekämpas.

Rapporten identifierar olika typer av så kallade fattigdomsprofiler som visar hur fattigdom ser ut på olika platser runt om i världen. Den typen av information är avgörande för att utforma strategier som tar itu med flera dimensioner av fattigdom som inkomst, tillgång till rent vatten, elektricitet och utbildning.

Rapporten visar bland annat att hur olika fattigdomsprofiler ser ut:

  • Mer än 50 % av världens fattiga (593 miljoner) saknar tillgång till elektricitet och rent matlagningsbränsle.
  • Nästan 40 % av världens fattiga (437 miljoner) saknar tillgång till dricksvatten och sanitet.
  • Mer än 30 % av världens fattiga (374 miljoner) saknar tillgång till mat, rent matlagningsbränsle, sanitet och bostad.

”Med en lågkonjunktur på horisonten i många länder och omkring 54 utvecklingsländer som redan är svårt skuldsatta ser vi hur redan strama statliga budgetar blir ännu stramare. Med allt knappare resurser är det viktigt att länder använder data och analyser som MPI för att förstå vilka insatser som kan skapa störst effekt”, säger Achim Steiner, chef för UNDP. ”Till exempel visar årets rapport att utökad tillgång till ren energi och minskad förbränning av fossila bränslen är avgörande för de nästan 600 miljoner flerdimensionellt fattiga människor som fortfarande saknar tillgång till elektricitet och ren energi.”

I skuggan av flera globala kriser ser den flerdimensionella fattigdomen ut att öka. Rapporten visar att redan innan pandemin och den pågående globala levnadskostnadskrisen slog till så levde 1,2 miljarder människor i 111 utvecklingsländer i akut flerdimensionell fattigdom. Majoriteten (83 %) av dessa bor i Afrika söder om Sahara och i Sydasien.

Världen
Örebronyheter

Källa: UNDP

You must be logged in to post a comment Login