Håll avståndet i jul – även på vägarna

Av på 18 december, 2020

Julen är en av årets mest trafikintensiva helger. Med det följer också att risken för olyckor ökar, i genomsnitt behöver drygt 100 personer uppsöka vård på akutsjukhus varje dag på grund av olyckor i vägtrafiken.

Men med små insatser kan alla bidra till att minska trafikens påverkan på en redan hårt belastad akut- och intensivsjukvård.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att i första hand välja andra färdmedel än kollektivtrafik är det sannolikt att många kommer att befinna sig på vägarna under jul och nyår.

– Vi har alla hört hur kritiskt läget är inom vården. Därför vill vi på Trafikverket inför kommande helger påminna om att man ska tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga. För de som måste resa vill vi vädja om att i första hand hålla avstånd, att välja säkra vägar och att anpassa hastigheten efter rådande väglag. Om du väljer att gå så använd reflex, om du cyklar så använd hjälm. Med små insatser kan vi tillsammans bidra till en bättre säkerhet och en minskad belastning på vården säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet Trafikverket.

Det som har störst betydelse och som gör störst skillnad är att anpassa hastigheten. Med rätt hastighet bidrar du till en ökad trafiksäkerhet, och om en olycka trots allt inträffar blir konsekvenserna inte lika allvarliga.

– Restiden påverkas också mindre än många tror om man kör lite långsammare – testa gärna vår tidsomvandlare på trafikverket.se där vi också har kartor över var de säkraste vägarna finns, d.v.s. de som är mötesseparerade eller har trafiksäkerhetskameror, tipsar Maria Krafft.

Trafikverkets trafikledningscentraler för väg och järnväg är öppna dygnet runt under jul- och nyårshelgen så att trafiken för de som måste resa kan flyta på och så att störningar kan tas om hand i hela landet. Ordinarie beredskap har höjts på trafikintensiva stråk mot exempelvis fjälldestinationer för att snabbt kunna hantera plogning och halkbekämpning om behov uppstår. Här vill vi påminna väghållare och fastighetsägare om vikten av att hålla gångytor och cykelbanor rena från löv, is och snö.

Trafikverkets övergripande råd:

  • Res bara om du måste
  • Om du måste resa – kör försiktigt och ta hänsyn till andra trafikanter
  • Hålla avstånd även på vägarna

Regionalt
Örebronyheter

Källa Trafikverket
Läs mer på: https://www.trafikverket.se/hall-avstand-aven-pa-vagarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in