Hällefors har flest fiberanslutna hushåll i länet

By on 29 mars, 2018
Arkivbild

Hällefors har flest fiberanslutna hushåll i länet, men Örebro har flest hushåll anslutna med hastighet över 100Mb/s! Närmare 73 procent av länets hushåll har tillgång till fiber – 6:e bäst i riket

72,80 procent av hushållen i Örebro län hade tillgång till fiberbredband på 100 Mbit/s 2017, vilket är en ökning med 2,19 procent. Snittet för riket är 72,36 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

Men fortfarande är det en bit kvar till det nationella målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland Örebro läns kommuner har Hällefors kommit längst med 82,30 procent fiberanslutna hushåll. Degerfors är den kommun som ökat utbyggnaden mest under föregående år med en ökning på 7,69 procent.

Bredbandsfrågan är oerhört viktig för att kunna utnyttja möjligheterna med dagens och morgondagens digitala tjänster. Att vi behåller en så god placering i landet är bra men det återstår fortfarande mycket arbete för att nå de högt ställda regionala och nationella målen. Att regeringen har avsatt mer medel för bredbandsutbyggnaden är något vi ser väldigt positivt på, säger regionrådet Mats Gunnarsson (Mp).

Det har helt klart hänt mycket under 2017, marknadsaktörerna har vidgat vyerna och tittar även på utbyggnad utanför tätorterna både stödfinansierat men även rent kommersiellt. Det ser vi inte i statistiken än, men det kommer påverka förutsatt att man väljer att ansluta sig när möjligheten ges. Att välja att anta ett erbjudande om tillgång till snabbt bredband skapar förutsättningar för att i framtiden kunna delta i samhället fullt ut, säger Linus Grabö, regional bredbandskoordinator vid Region Örebro län. Sedan 2016 har Region Örebro län regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor i Örebro län.

Bredbandskoordinatorns roll är bl.a. att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.


Tillgång till fast bredband via fiber eller fiber-LAN

Kommun Etableringsgrad
Hällefors 82,30%
Örebro 80,69%
Nora 76,29%
Hallsberg 74,48%
Karlskoga 70,62%
Degerfors 70,08%
Ljusnarsberg 69,46%
Laxå 68,55%
Askersund 61,70%
Kumla 59,11%
Lekeberg 54,39%
Lindesberg 45,87%

Fler tekniker ger tillgång till snabbt bredband vilket syns i statistiken för tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s där siffran är uppe på 77,17 procent. När det gäller tillgång till 100 Mbit/s ligger Örebro kommun i topp på 86,83 procent. Även här är det Degerfors som har den största ökningen på 7,69 procent


Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s

Kommun Etableringsgrad
Örebro 86,83%
Hällefors 82,30%
Karlskoga 77,48%
Hallsberg 76,57%
Nora 76,29%
Degerfors 70,08%
Ljusnarsberg 69,46%
Laxå 68,55%
Kumla 66,23%
Askersund 61,70%
Lekeberg 54,39%
Lindesberg 45,87%

När det gäller landsbygden är det Nora som står för den största ökningen på 11,13 procent och är också den kommun som har störst tillgång till snabbt bredband utanför tätorterna på 39,11 procent. Tätt följt av Örebro kommun (31,73%) och Hällefors kommun (29,00%).


Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s – utanför tätort och småort

Kommun Etableringsgrad
Nora 39,11%
Örebro 31,73%
Hällefors 29,00%
Lekeberg 28,25%
Hallsberg 26,38%
Karlskoga 24,62%
Ljusnarsberg 23,84%
Degerfors 19,53%
Laxå 19,52%
Askersund 16,80%
Kumla 14,17%
Lindesberg 13,12%

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login