Hällefors kommun arbetar för att minskad elförbrukning

By on 12 november, 2022

Hällefors kommun arbetar för att minska kommunens elanvändning, både av ekonomiska skäl men även för att bidra till minskad nationell elförbrukning.
 
Hällefors kommun har vidtagit följande åtgärder för att minska energiförbrukningen:

 • Genomgång av drifttider för ventilation för att undvika att ventilera bort värme i onödan.
 • Återvinning av värme från serverhall till uppvärmning av fastigheter.
 • Köken i kommunen har styrt upp arbetsrutiner för att spara el.
 • På nya badhuset installeras solceller
 • Spillvärme från kylaggregaten i ishallen används för uppvärmning av lokaler.
 • Installation av timer på bastuaggregat i Hurtigtorpets motionsanläggning för att undvika att dessa står på när ingen bastar.

I dagsläget finns inga andra (än ovan) sparåtgärder för kommunens idrotts-anläggningar. Det finns heller inga planer på att minska vinter- & julbelysning.

Medarbetare uppmanas bidra med åtgärder

Kommunens medarbetare har uppmanats att komma med förslag på åtgärder de kan bidra med för att minska elförbrukningen. Det kan till exempel vara genom att:

 • Tänka på att släcka lampor
 • Stänga av datorer och skärmar
 • Vädra smart

Långsiktiga åtgärder för att minskad elförbrukning

Det pågår ett arbete för att långsiktigt minska elförbrukningen. De åtgärder som utreds är:

 • Installation av solceller på fler fastigheter.
 • Smart styrning av värmepumpar.

Dessutom har arbetet med en energikartläggning av hela kommunens fastighetsbestånd påbörjats. Den kommer att resultera i olika besparingsförslag. Det kan till exempel vara att byta ut äldre belysning till LED-armaturer, tilläggsisolering av vindar eller fasader, byte till nya energisnålare fönster och liknande.

Få tips och hjälp med att minska din elförbrukning

Energimyndigheten uppmanar alla i Sverige att se över sin elförbrukning. Myndigheten har tagit fram tips på åtgärder du kan göra. Du som privatperson eller företagare kan även få personlig hjälp med att minska din energiförbrukning av klimat- och energirådgivarna.

Örebro län | Hällefors
Örebronyheter

Källa: Hällefors kommun

You must be logged in to post a comment Login