Hälsa | ​Nytt matchningsprojekt ska ge fler njurtransplantationer

Av på 5 april, 2015

Genom att matcha levande njurdonatorer med andra personer än dem de ursprungligen tänkt donera sin njure till hoppas svensk sjukvård nu kunna öka antalet njurdonationer. Allt tack vare ett nationellt samarbete och ett avancerat datasystem.

I slutet av 2014 stod över 600 människor i kö för att få en ny njure. Med hjälp av ett nytt njurbytesprogram, som Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit initiativ till, hoppas man kunna genomföra upp emot tjugo stycken fler njurtransplantationer per år.

Det nationella programmet som ska starta till hösten innebär att sjukvården blir bättre på att ta tillvara de levande donatorer som inte kan ge sin njure till den person de till en början tänkt donera njuren till. Det förklarar Per Lindnér, verksamhetschef på Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det är inte alltid som den tilltänkta donatorn och mottagaren av njuren passar ihop, exempelvis på grund av att de har olika vävnadstyper. Tidigare har man lagt ned utredningarna och patienten har istället ställts på väntelistan för att få en njure från en avliden donator. Nu kommer vi istället tillfråga både den som behöver en ny njure och den som vill donera en njure om de vill vara med i det här utbytesprogrammet.

Mottagare och donator matchas i avancerat datasystem
Om de båda väljer att delta i programmet registrerar sjukvårdspersonalen personerna i ett särskilt datasystem som utvecklats med hjälp av vinnaren av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Alvin Roth. På så sätt kan matchningen av kompatibla donatorer och mottagare ske på ett smidigare sätt.

Förhoppningen är att man på detta sätt ska kunna öka antalet njurdonationer med levande donatorer med tio procent, enligt en försiktig beräkning. Det skulle innebära att man skulle kunna genomföra cirka 15-20 fler njurtransplantationer varje år.

– Det kanske inte låter som en stor ökning men det betyder oerhört mycket för dem som står på väntelistan för en ny njure. Det är även fördelaktigt att få en njure från en levande donator eftersom njuren då är i lite bättre skick än en njure från en avliden donator. Samtidigt innebär fler donationer med levande donatorer att det blir färre personer på väntelistan för en njure från en avliden donator och att väntetiden därmed kortas, säger Per Lindnér.

Kräver omfattande logistik
Den stora anledningen till att det inte har funnits något liknande utbytesprogram tidigare, menar Per Lindnér, beror på att det kräver en omfattande logistik och att det inte funnits rätt förutsättningar för det tidigare. De två operationerna där njurarna tas ut ur donatorerna måste ske samtidigt. Sedan måste de respektive njurarna snabbt transporteras till respektive sjukhus, exempelvis från Göteborg till Stockholm och tvärtom, där de sedan kan opereras in i mottagarna.

Tills att njurbytesprogrammet startar till hösten pågår ett arbete med att ta fram gemensamma regler och anvisningar för hur utbytena ska gå till rent praktiskt. Man identifierar även möjliga donatorer och mottagare som ska vara med i utbytesprogrammet.

Fakta: Nationellt samarbete mellan fyra universitetssjukhus
Utbytesprogrammet för njurar från levande donatorer bygger på ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Skånes universitetssjukhus i Malmö och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Att få till ett nationellt samarbete har varit nödvändigt för att kunna få ihop en tillräcklig mängd med patienter till programmet.

Liknande samarbeten har funnits i ett antal år i bland annat USA och Nederländerna. På sikt hoppas man kunna inkludera även Danmark och Norge i det svenska programmet. Av praktiska skäl valde man dock att starta på nationell nivå för att sedan låta danska och norska sjukhus ansluta sig på sikt.

Fakta: Levande donatorer och njurtransplantationer
Vid njurtransplantationer med levande donatorer är det vanligtvis någon närstående som väljer att donera sin njure, exempelvis en familjemedlem eller vän. Under 2014 kom 151 njurar från levande donatorer och totalt genomfördes 440 njurtransplantationer. Trots detta stod ändå 607 patienter på väntelistan för en ny njure under sista kvartalet 2014.

Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in