Hälsa | Anhörigdagar måste gälla alla anhöriga

By on 21 augusti, 2016

Vänsterpartiet vill införa så kallade anhörigdagar – en möjlighet för de som har äldre föräldrar att ta ledigt från jobbet och få ersättning från staten. Men ersättning bör gå ut till alla anhöriga, menar Anhörigas Riksförbund.

– Det är mycket bra att ett förslag om ekonomisk ersättning för anhörigdagar för vård av närstående lyfts in i regeringens budgetförhandlingar av Vänsterpartiet. Men det är viktigt att komma ihåg att även anhöriga till personer med exempelvis funktionshinder eller psykisk ohälsa befinner sig i samma situation. Alla anhöriga bör få samma ekonomiska ersättning, säger Ann-Marie Högberg, ordförande i Anhörigas Riksförbund.

Sverige har i dag 1,3 miljoner anhöriga som regelbundet vårdar eller stödjer en närstående och deras insatser sparar årligen 177 miljarder åt samhället.

– En del av de pengarna borde komma anhöriga till del. Många av dem har själva sämre hälsa och sämre ekonomi på grund av sina insatser för närstående, säger Ann-Marie Högberg.

Anhörigas Riksförbund har länge arbetat för lagstiftad rätt till vård av närstående (VAN), efter samma modell som för rätten till vård av barn (VAB). En stegvis utbyggnad är rimlig, men målet är samma antal dagar per år som det är för vård av barn (120 dagar för närvarande).

– I ett första steg arbetar vi för 30 dagar per år. För samhället är det viktigt att anhöriga ges skäliga villkor för att kunna klara sin situation. Om de inte orkar, eller inte längre vill ställa upp, kommer vård och omsorg inte att fungera. Det finns vaken pengar eller personal som kan ta över. En viktig insats är därför ekonomisk ersättning till anhöriga som hjälper sina närstående, säger Ann-Marie Högberg.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login