Hälsa | Fem landstings- och regiondirektörer föreslår upphandling av nytt vårdinformationsstöd

Av på 11 juni, 2015

Landstings- och regiondirektörerna från Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Blekinge, Landstinget Västernorrland och Region Örebro län har fattat ett beslut om att rekommendera respektive landsting att gå vidare med det vägval som innebär förberedelser för samordnad upphandling av nytt vårdinformationsstöd.

Beslutet fattades vid den gemensamma samverkansgruppens SUSSAs ledningsmöte torsdag 11 juni. Arbetet med att ta fram ett underlag för beslut om upphandling startar omgående, därefter fattar respektive landsting beslut i frågan.

Vi har under ett års tid i nära samverkan med verksamheten genomfört en omfattande analys av nuläget och framtida behov. En upphandling ger oss nya möjligheter att erbjuda våra verksamheter de system som bäst stödjer verksamheten, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting.

Framtidens vårdinformationsstöd är en nationell strategisk fråga, därför välkomnar vi andra intresserade landsting och regioner i det fortsatta arbetet. Vi följer och väger in det arbete som sker i samarbete mellan Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting, säger Anders Sylvan.

Bakgrund:

Landstingsdirektörerna inom SUSSA samverkan beslutade i juni 2014 att en långsiktig strategi för framtidens vårdinformationsstöd skulle tas fram

Arbetet har bedrivits i ett gemensamt projekt med starkt verksamhetsfokus där man vägt in patient- och invånarperspektivet, leverantörernas framtidsplaner, nationell e-hälsa samt andra pågående arbeten och projekt i Sverige och övriga Norden

Arbetet har resulterat i en rapport: Framtidens vårdinformationsstöd – målbild och vägval.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in