Hälsa i Norge och Danmark har påverkats mer negativt av hemarbete än i Sverige

By on 26 maj, 2021

Sämre hälsa, ökad vikt, mindre motion, mer stillasittande och en i allmänhet mindre hälsosam livsstil: det är resultatet av ett år av hemarbete. Men hälsan har försämrats betydligt mer i Norge och Danmark. Det visar en nordisk undersökning från försäkringsbolaget If.

If har låtit genomföra en undersökning om hemarbetets hälsoeffekter i alla fyra nordiska länder under mars och april 2021. Resultatet är nedslående. I Sverige säger 36 procent att deras hälsa påverkats negativt, 46 procent rör sig mindre i vardagen än tidigare och 33 procent har gått upp i vikt.

Hälsoeffekterna är betydande i alla de nordiska länderna, men de varierar från land till land. I Danmark säger 47 procent att hälsan påverkats negativt, i Norge 42 procent, Sverige 33 procent och Finland 31 procent.

– Undersökningen visar att distansarbetet haft negativ effekt på många medarbetares hälsa. Det är allvarligt. Hälsoeffekterna syns tydligast i Norge och Danmark, som haft stränga restriktioner. Samtidigt har Finland klarat sig bäst genom perioden, säger Beatrice Hamnström, expert på personförsäkringar på If.

Finland reagerade snabbt på pandemin och har under hela tiden haft betydligt strängare restriktioner än Sverige. Ändå har de negativa hälsoeffekterna blivit mindre allvarliga. Finländare har en hög teknikmognad, hög tillit till myndigheter och, enligt socialpsykologen Nelli Hankonen vid Helsingfors universitet: Finländare trivs med social distans.

Utvecklingspotential för svenska företag

Pandemin och övergången till hemarbete och digitala möten gick förhållandevis smidigt, men efter ett år har ett antal utmaningar blivit tydliga.

Många företag behöver se över sina rutiner och medarbetarnas arbetsmiljö, för att göra hemarbetet bättre och sundare. Det handlar om enkla saker som pauser mellan möten, mötesfria tider, tid för att umgås socialt med sina kollegor – men också om sådant som är svårare för ledare att se när man inte träffar medarbetarna, som att märka när en medarbetare behöver extra stöd.

– Svenska arbetsgivare måste se upp så att inte övergången till hemmakontor sker på bekostnad av medarbetarnas hälsa. De måste se till att medarbetarna har en god fysisk arbetsmiljö också i hemmet, och fortsätta att utveckla rutiner för goda mötesrutiner och en tydlig gränsdragning mellan arbetslivet och privatlivet, säger Beatrice Hamnström.

– De största utmaningarna är gemensamma för alla de nordiska länderna. Vi saknar våra kollegor, jobb och fritid flyter samman och vi saknar våra skrivbord och kontorsstolar. Det måste vi lösa när vi kommer ur pandemin.

Påverkan på hälsan Land Andel negativa Andel positiva
  Sverige 35 procent 30 procent
  Danmark 44 procent 16 procent
  Norge 42 procent 20 procent
  Finland 31 procent 26 procent

 

Vikt Land Ökat i vikt Minskat i vikt
  Sverige 33 procent 17 procent
  Danmark 37 procent 11 procent
  Norge 40 procent 20 procent
  Finland 31 procent 13 procent

 

Det har varit svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil Land Svårare
  Sverige

38 procent

  Danmark

44 procent

  Norge

46 procent

  Finland

31 procent

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysinstitutet Syno i Sverige och YouGov i Norge, Danmark och Finland under mars och april 2021. I varje land intervjuades mellan 1 000 och 2 000 personer i åldern 18+ år. 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: if

You must be logged in to post a comment Login