Hälsa | Länsbornas förtroende för hälso- och sjukvården är stort och ökar

Av på 19 mars, 2015

Invånarna i Örebro län har ett högt förtroende för länets samlade hälso- och sjukvård och förtroendet ökar dessutom. 70 procent av befolkningen har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården, jämfört med 63 procent i riket. Bara i två andra landsting har befolkningen något högre förtroende.

Förtroendet för sjukhusen ligger fortfarande högst i landet. 83 procent av invånarna har mycket eller ganska stort förtroende för länets sjukhus. Avståndet till det lägre riksgenomsnittet har nu ökat till tolv procent.

Resultaten kommer från den nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern som har genomförts i samtliga landsting och regioner. Undersökningen omfattar cirka 42 000 personer, varav 1 000 i Örebro län. Av de intervjuade var 57 procent över 60 år. Intervjuerna genomfördes under våren och hösten 2014.

Åtta av tio av länsborna anser också att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är detsamma som riksgenomsnittet. Sju procent av länsborna har en privat tecknad kompletterande sjukförsäkring, vilket är minst i landet.

Lägre förtroende för vårdcentralerna
Generellt är förtroendet för sjukhusen större än för vårdcentralerna i hela landet, men skillnaderna minskar. 60 procent av Örebro läns invånare har mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna, vilket är fyra procent lägre än rikets genomsnitt.

Majoritet har stort förtroende för vården
En stor majoritet av länsborna har ett högt förtroende för den samlade hälso- och sjukvården och det är förstås mycket glädjande och något för all personal att känna stolthet inför, säger Jenny Steen (S), ordförande för nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Förtroende skapar trygghet. Det är nu en stor utmaning för hela hälso- och sjukvården att också fortsättningsvis kunna leva upp till det förtroendet, särskilt i tider när följderna av bristen på sjuksköterskor och läkare måste hanteras.

Bra att diskutera levnadsvanor
84 procent av befolkningen tycker att det är positivt att vårdpersonalen diskuterar levnadsvanor vid besök. 93 procent tycker att sjukvården inför vissa operationer ska kunna kräva rökuppehåll. Befolkningen i Örebro län är också mycket positiva till att specialisera sjukhus. 87 procent tycker att det är bra, vilket är högre än riksgenomsnittet (82).

Fyra av tio känner till webbplatsen 1177.se
45 procent av länets befolkning känner till webbplatsen 1177.se vilket är en ökning med åtta procent jämfört med året innan. Det är i nivå med riksgenomsnittet. 28 procent har mycket eller ganska stort intresse av att använda självhjälpsprogram via Internet.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in