Hälsa – Sjukvården fungerar sämre än för tio år sedan

By on 24 oktober, 2016
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting (Foto: Anna Molander) och Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett).

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting (Foto: Anna Molander) och Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett).

72 procent av sjuksköterskorna anser att hälso- och sjuk­vården fungerar sämre idag än för tio år sedan. Det visar en undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska har genomfört mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige.

Sineva Ribero, ordförande i Vårdförbundet och Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, kommenterar resultatet och ger förslag på hur hälso- och sjukvården ska bli bättre.

En ofrånkomlig fråga i arbetet med att komma tillrätta med problemen i vården är att se över sjuksköterskornas arbetsvillkor. Arbetstider, tid för återhämtning och att minska andelen arbetstidsavtal som kombinerar dag, kväll och nattarbete är exempel på faktorer som behöver ses över för att arbetsvillkoren ska bli mer attraktiva. Lönespridning och livslöneutveckling behöver också förbättras avsevärt, säger Sineva Ribeiro.

Göran Stiernstedts utredning om effektivare vård visar att 8/10 sjuksköterskor delvis ägnar sig åt enklare arbetsuppgifter som vårdbiträden eller undersköterskor skulle kunna utföra. Det innebär att många sjuksköterskor inte får använda hela sin kompetens. En nyckelfråga i framtidens sjukvård är just att fler sjuksköterskor får utlopp för hela sin kompetens, säger Anna Starbrink.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login