Handbok stöttar kommunernas viktiga krisberedskapsarbete

By on 22 mars, 2021
Arkivbild

Dricksvatten, räddningstjänst, IT, pågående dödligt våld, kultur och mycket mer – det kommunala krisberedskapsarbetet infattar en mängd olika områden. För att underlätta kommunernas arbete samlar MSB:s handbok i kommunal krisberedskap allt stöd på ett och samma ställe och nu släpps fler kapitel.

Hittills har det publicerats tre kapitel om övergripande processer, dricksvatten och räddningstjänst. Nu publiceras tre kapitel till:

  • IT
  • Fysisk planering
  • Skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö

– De olika kapitlen skrivs till stor del av kommunala beredskapssamordnare som har en bred erfarenhet av en nära samverkan med olika kommunala verksamheter. Genom att kommunerna själva är involverade i hela processen i framtagandet av texter, träffar vi mer rätt i vad som faktiskt efterfrågas av kommunerna, säger Filip Stegander, biträdande projektledare.

– Det finns ett stort antal vägledningar som rör kommunal krisberedskap, men det har hittills varit utspritt och kommunerna har länge efterfrågat ett samlat stöd. Under föregående år tappade projektet lite fart med anledning av covid-hanteringen men nu har projektet tagit fart och äntligen är flera delar på plats, säger Alexandra Ejner, projektledare.

Innan sommaren kommer ytterligare sex kapitel att publiceras och under hösten kommer flera. Handboken i kommunal krisberedskap hjälper kommuner att dra nytta av gjorda erfarenheter och dela olika exempel kommuner emellan. Dessutom kan handboken vara ett sätt att underlätta dialogen mellan beredskapssamordnaren och verksamhetsansvarige. Grunden i krisberedskapen är att arbeta tillsammans.

Digital handbok
Handboken finns i digitalt format och kan laddas ned kostnadsfritt från MSB:s webbplats. Målgruppen är kommunernas beredskapssamordnare samt verksamhetsansvariga.

Handbok i kommunal krisberedskap är ett uppdrag enligt ”Överenskommelsen om kommuners krisberedskap”. Projektet är treårigt och genomförs tillsammans med SKR. Även myndigheter, branschorganisationer och kommuner är delaktiga i framtagandet av texter. Handboken finns i digitalt format och kan laddas ned kostnadsfritt från MSB:s webbplats. Där finns även en film som beskriver handboken.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: MSB

You must be logged in to post a comment Login