Handeln med reptiler skapar sjukdomar och enormt lidande

Av på 29 mars, 2020
Kungspyton är det afrikanska djur som handlas mest. Handeln är en tickande bomb för infektioner och dödliga sjukdomar.

Kungspyton och miljoner andra vilda djur fångas i det vilda eller föds in i fångenskap och säljs i mångmiljardhandeln med exotiska husdjur. Förutom sjukdomsrisk och lidandet för djuret har det en förödande effekt på många arter.

Kungspyton är det afrikanska djur som handlas mest. Handeln är en tickande bomb för infektioner och dödliga sjukdomar. Djur tas från det vilda eller föds upp i fångenskap, hålls ofta i trånga, smutsiga förhållanden som skapar en dödlig grogrund för sjukdomar samtidigt som djuren lider enormt.

Under 45 år har hela tre miljoner kungspytonormar exporterats från västra Afrika till Europa, Asien och USA, som är största importland.

 Reptilhandeln står för 20% av den globala handeln med exotiska husdjur, ändå är ormar kanske den mest missförstådda av alla djur. En granskning av 5 000 ormar i fångenskap visar att de ofta inte ens får sina grundläggande behov tillgodosedda. Kungspyton tros varken kunna känna smärta eller lida. Man tror felaktigt att det är enkelt att hålla ormar, vilket är ett av de vanligaste missförstånden som bidrar till att de är eftertraktade som husdjur.

 Undersökningar gjorda i Västafrika, EU och Nordamerika visar bland annat:

  • 99% av alla kungspytonormar som exporterats kommer från tre västafrikanska länder: Togo, Benin och Ghana.
  • Kungspyton “avlas” i Västafrika men är beroende av fångst från det vilda, vilket innebär att de fysiskt grävs fram och stoppas i säckar tillsammans med andra ormar. En hantering som leder till stress, skador, sjukdomar och ibland död.
  • Det beräknas finnas tiotals miljoner exotiska husdjur runt om i världen. Reptiler står för 51% av närmare 9 miljoner exotiska husdjur i amerikanska hem.
  • Alla pytonormar behöver ha särskilda behov tillgodosedda, som att kunna sträcka ut kroppen i dess fulla längd. Den enda plats som kan uppfylla dessa behov är naturen.
  • I fångenskap hålls kungspytonormar i för små utrymmen och får oftast inte tillgång till vatten, skydd och berikning i den omfattning de behöver, även om deras ägare gör sitt bästa för att ta hand om dem.

Aktiviteter på nätet driver på efterfrågan och den brutala handeln. Nyckelaktörer är Facebook, YouTube och Instagram. Djuraffärer och internethandel ökar också både efterfrågan och tillgång på exotiska djur som kungspyton.

Ett permanent förbud för handeln med vilda djur är den enda effektiva lösningen – det skyddar vilda djur, minskar lidandet för vilda djur i fångenskap och bidrar till att förhindra smitthärdar. Corona-utbrottet och regelbundna utbrott av salmonella visar hur stressade och skadade vilda djur och människor kan bli en farlig kombination. Vi måste agera för att stoppa handeln med exotiska husdjur, inte bara för att skydda och bevara vilda djur utan också skydda människors hälsa, säger Lina Dahl, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige.

Hon fortsätter:

 – Vi börjar på allvar se följderna av den grymma exploateringen av ormar och det lidande som följer. Djuren tas från sin naturliga miljö, slängs ner i säckar och föds upp intensivt i fångenskap – det ska inget vilt djur behöva uppleva. Den globala handeln med afrikanska pytonormar är en viktig inkomstkälla för flera lokalsamhällen men när ormarna är borta är även pengarna det. Med utbrottet av coronavirus börjar vi äntligen inse att det inte är värt priset att hålla exotiska djur i fångenskap.

Världen
Örebroguiden

Källa World Animal Protection Sverige

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in