Handläggningstiderna för våldsutsatta barn fortsatt långa.

Av på 4 mars, 2013

Rädda Barnen släpper idag en ny rapport om polis och åklagares handläggningstider vid vålds- och sexualbrott mot barn. Från polisanmälan till fällande dom kan det ta flera år, något som strider både mot barnkonventionen och svensk lagstiftning. För att komma tillrätta med situationen krävs en lagskärpning.

– Varje år får tusentals barn i Sverige vänta längre på utredning än vad lagen säger. Och vi vet att de far illa under väntetiden. Det är oacceptabelt att misshandelsbrott mot barn prioriteras så lågt, säger rapportens författare Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut på Rädda Barnen.

Polis och åklagare klarade bara att hålla den lagstadgade tidsfristen (90 dagar) vid vålds- och sexualbrott mot barn i 64 % av fallen 2012.

De åklagarkammare i landet som är sämst på att hålla tidsfristerna är Falun, Södertörn, Kristianstad, Norrköping och Borås. De som klarar sig bäst är Helsingborg, Jönköping, Östersund, Uddevalla och Uppsala.

En flicka på mellanstadiet har väntat över ett år på att beslut ska fattas i åtalsfrågan. Hon får frågan om vad hon vill säga till dem som ansvarar för den långa väntetiden:

– Barn har det i huvudet hela tiden och kommer aldrig ifrån det.

Rädda Barnen föreslår att den rekommendation som idag finns om att barn ska förhöras av polis inom två veckor när de misstänks vara utsatta för brott blir lagstadgad. Det behövs också ett skyndsamhetskrav när brott mot barn behandlas i domstol.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in