Hans Finckh (V) om bemannade skolbibliotek till alla elever i Lindesbergs kommun

By on 8 november, 2021

Hur ser du på möjligheten att ge alla elever i Lindesbergs kommun likvärdig tillgång till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier? Åtta politiker som deltog i samtalen om skolbibliotek på Skolbibliotekets Dag i Lindesberg fick frågan – men tiden räckte inte till för dem att svara på mötet.

Därför erbjuds de att svara på frågorna skriftligt genom LindeKultur.

Åtta politiker deltog på mötet:Bengt Storbacka (S); Magnus Storm (C); Hans Finckh (V); Conny Ärlerud (M); Markus Lundin (KD); Nils Detlofsson (L); Jari Mehtäläinen (SD); Inger Griberg (MP).

Så här svarar Hans Finckh (V) på frågorna:

Fråga: Hur ser du på möjligheten att ge alla elever i Lindesbergs kommun likvärdig tillgång till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier?

”Lindesbergs kommun kan inte erbjuda likvärdig biblioteksservice, öppettider och undervisning på alla skolor idag, särskilt grundskolorna är en utmaning. De två utbildade bibliotekarierna på Lindeskolans gymnasium kommer inte kunna lösa det. En kommun som Lindesberg behöver en levande landsbygd – så centralisering kan inte vara enda svaret.”

Fråga: Vilka är utmaningarna för att klara detta?

”Eftersom resurserna inte kommer att räcka för en utbildad bibliotekarie på varje skola, måste vi alla tillsammans – politiker, tjänstemän och skolorna – bli extra påhittiga. Samarbete och nätverk är nog rätta svaret så att alla skolor i kommunen kan få ta del av undervisningskoncept, kurser och kunskap av de bibliotekarier vi har för närvarande.”

Fråga: Hur ska dessa utmaningar kunna lösas?

”Inte bara skolorna, lärarna och bibliotekarierna måste vara smarta. Den kommunala politiken måste lämna gamla rutiner bakom sig för att få fram mer pengar till barnen – vår framtid. Politiken måste prioritera rätt med en ordentlig konsekvensanalys: det bästa förebyggande arbetet är en bra utbildning för barn och ungdomar – inte bara för arbetsmarknaden utan även för en levande demokrati. Här får det inte sparas.”

……………………………..

Politiker i samtal om skolbibliotek på Skolbibliotekets Dag i Lindesberg

Onsdag 27 oktober firades Skolbibliotekets Dag i Lindesberg med öppet hus på Lindeskolans Bibliotek och samtal med politiker och andra intresserade. Samtalet handlade om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt stöd för elever och lärare i alla kommunens grundskolor med Lindeskolans hedersomnämnda bibliotek som förebild.

Skolbibliotekets Dag arrangeras nationellt på initiativ av Nationella Skolbiblioteksgruppen för att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Nationella Skolbiblioteksgruppen delar även ut priset Årets skolbibliotek.

Jenny Nilsson – Svensk biblioteksförening, Nationella skolbiblioteksgruppen och jurymedlem i Årets skolbibliotek – inledde mötet med att ge en introduktion om nuläge (vad säger lagen idag), om önskat läge (utifrån aktuella utredningsförslag) och vad som krävs för att skolorna ska nå dit.

Josefin Malefelt och Annika Parbring – skolbibliotekarier på Lindeskolans Bibliotek – presenterade hur skolbiblioteket arbetar som pedagogiskt stöd till både elever och lärare med Staffan Blixt (lärare i svenska och historia) som exempel.

Därefter blev det samtal om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt stöd för elever och lärare i kommunens grundskolor. I samtalet deltog även Staffan Hörnberg (gymnasiechef), Kristina Öster (kultur- och fritidschef) samt Ann-Britt Lindgren (som håller på att bygga upp det gemensamma skolbiblioteket för Lindbacka- och Brotopsskolorna).

Kultur | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login