Här är faktorerna som avgör när vi handlar

By on 31 oktober, 2021

När vi konsumerar är det flera parametrar som påverkar våra köpbeslut. I Rättvisaren 2021 kartläggs nu vilka faktorer som är mest avgörande när vi handlar. Rapporten visar att företagets rykte är det viktigaste vid köp inom de flesta branscher. Samtidigt är företagets inställning till klimat och miljöfrågor något som svenskarna värderar högt.

För tredje året i rad har Mediekompaniet släppt sin rapport Rättvisaren. I årets upplaga har man med hjälp av Kantar Sifo kartlagt vilka faktorer som svenskarna anser är avgörande när de väljer bort en produkt från företag inom bil-, livsmedels-, rese-, telekom- och klädbranschen. Gemensamt för alla branscher är att närmare hälften av svenskarna skulle välja bort en produkt på grund av företagets rykte. Denna siffra sticker ut för rese-, bil-, och telekombranschen där siffran uppgår till 60 procent, 58 procent respektive 55 procent.

Det är dock inte bara företagets rykte som påverkar konsumenternas köpbeslut. I Rättvisaren 2021 uppger svenskarna att företagets inställning till klimat och miljöfrågor är viktigt. Drygt fyra av tio svenskar svarar att de skulle avstå från att köpa en produkt inom bil-, livsmedels-, och klädbranschen beroende på företagets klimatpolicy. Vad gäller köp inom rese-, och telekombranschen svarar 38 respektive 32 procent att de skulle avstå från ett köp beroende på hur företaget ställer sig i frågorna. Utöver detta uppger närmare en av tre att de skulle välja bort en produkt beroende på företagets inställning till hållbarhet inom samtliga branscher.

– Att ett företags rykte samt inställning till klimat och hållbarhet kan få konsumenter att avstå från köp är inte helt förvånande. På senare år har efterfrågan på mer hållbara och klimatvänliga produkter ökat och att inte hänga med i kundernas önskemål kan få negativa konsekvenser för företag. Det har på senare tid även blivit tydligt hur stor makt konsumenterna faktiskt besitter när varumärken riskerar att väljas bort eller ifrågasättas på bland annat sociala medier. För att företag ska fortsätta att uppfattas som trovärdiga och bibehålla ett gott rykte är det viktigt att dem i sin kommunikation tydliggör var de står i olika frågor och även kan sätta ord i handling vad gäller till exempel klimatpolicy och hållbarhetsarbete, säger Lita Nazar, Marketing & Communications Director på Mediekompaniet.

Var produkten är tillverkad och att företaget är känt för konsumenten

Utöver företagets rykte och inställning till klimatfrågor och hållbarhet, skulle en stor andel svenskar även välja bort en vara om företaget för dem är okänt. Det svarar drygt fyra av tio när det gäller köp inom telekom-, och resebranschen. Rapporten visar dock att det inte är lika viktigt att företaget är känt för konsumenten vid köp av kläder. Endast en av fem uppger nämligen att de skulle avstå från att köpa ett klädesplagg för att dem inte känner till företaget. Rättvisaren 2021 har också undersökt huruvida produktionen av varan spelar roll för svenskarna när de handlar. För livsmedelsbranschen uppger så mycket som 56 procent att de skulle välja bort en produkt beroende på tillverkningsland. Det skiljer sig markant från telekombranschen där endast 31 procent skulle avstå att handla en vara på grund av den anledningen.

– Det är hög tid för varumärken att våga sticka ut i mediebruset och vara mer innovativa i val av manér och kommunikationskanaler för att nå sina respektive målgrupper. På så vis kan företagen öka sin varumärkeskännedom vilket i sin tur kan leda till lojala kunder. För även om ett företag erbjuder en intressant produkt visar vår rapport att konsumenterna väljer bort produkten om företaget för dem är okänt, säger Lita Nazar, Marketing & Communications Director på Mediekompaniet.

Sverige
Örebronyheter

Källa Mediekompaniet
Om undersökningen
Rättvisaren 2021 är gjord av Mediekompaniet i samarbete med Kantar Sifo. I hjärtat av rapporten finns en kvantitativ studie gjord bland allmänheten 16–80 år, dvs generationerna: The Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials och Generation Z. Totalt intervjuades 2005 personer inom ramen för Kantar Sifos webbpanel. Årets studie innehåller dessutom en explorativ och kvalitativ analys för att skapa en förståelse kring hur människor tänker kring varumärken, medier och sociala plattformar idag. I denna etapp intervjuades trettiotvå personer inom generationerna Baby Boomers, Generation X, Millennials och Generation Z.

You must be logged in to post a comment Login