Här är misstagen du bör undvika i ditt CV

By on 14 juli, 2022
Arkivbild

Ett CV är ofta det första som avgör om man går vidare i en jobbansökan. Det är därför inte helt orimligt att många gärna kryddar sin ansökan lite extra. Två av fem svenskar överdriver eller rentav ljuger om sin stresstålighet i sitt CV, enligt Workspace Recruits Rekryteringsrapport.

När landets chefer och rekryterare fick frågan gällande vad de anser att kandidater främst överdriver eller ljuger om i sina CV:n hamnar stresstålighet i topp med 39 procent, tätt följt av tidigare arbetslivserfarenheter på 31 procent. Tekniska kunskaper och språkfärdigheter kommer därefter på 24 respektive 22 procent.

Sett till de vanligast förekommande misstagen som kandidater gör i ett CV är överdrifter och lögner dock inte bland de problem som uppstår oftast. I topp ligger i stället för långa texter och röriga CV:n. En fjärdedel av landets chefer och rekryterare uppger även stavfel som ett vanligt förekommande misstag.

– För att stå ut ur mängden från alla som söker ett jobb är det förståeligt att många gärna överdriver i sina CV:n. Däremot är det varken lönsamt för den som söker jobbet eller den som anställer i slutändan. Bristande kompetens märks snabbt och kan leda till en tidig avskedan och dåliga referenser. Genom att använda sig av ett digitalt rekryteringsverktyg som Workspace Recruit blir det enklare att som jobbsökande förstå vad som krävs i form av meriter och inte minst blir det lättare för den som rekryterar att snabbt sålla bland kandidaterna, säger Jenny Sandén, Marknadschef, Workspace Recruit

Det här ska du inte göra under en intervju

Med ett lyckat CV tar du dig fram till nästa steg – arbetsintervjun. Att komma sent till intervjun är det vanligaste misstaget som kan kosta anställningen, det svarar hela 58 procent. På 53 procent svarar landets chefer och rekryterare att kandidater allt för ofta talar illa om sin tidigare arbetsgivare. Varannan rekryterare uppger dessutom att ovårdat språk är ett vanligt förekommande problem. För att lyckas under intervjun gäller det därför att vara i tid och tänka efter kring det man säger.

Sverige
Örebronyheter

Källa Workspace Recruit

You must be logged in to post a comment Login