Här är vinnarna i tävlingen Heja cykeln

By on 29 oktober, 2021
Jinan Al-Zuhairi tog emot ett diplom och en lådcykel till arbetsplatsen. Tävlingen har varit en del av projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.
Foto: Örebro kommun.

Under hösten har tävlingen Heja cykeln genomförts mellan ett antal företag i Örebro tätort, tävlingens syfte har varit att få fler att välja cykeln som färdmedel till och från jobbet, nu har en vinnare utsetts!

Tävlingen Heja cykeln riktade sig till företag i Örebro tätort under perioden 20 september – 3 oktober. De tävlande fick ange sin startpunkt för att sedan tillsammans på arbetsplatsen samla poäng genom att cykelpendla till och från jobbet. Det företag som i slutet av tävlingsperioden hade samlat ihop flest poäng genom att ändra sina resvanor, hade chans att vinna en lådcykel till arbetsplatsen.

– Nu har vi räknat ihop resultaten och alla deltagare tillsammans har lyckats öka antalet dagar som cykeln använts som färdmedel till arbetsplatsen med mer än det dubbla! Det känns väldigt bra och vi hoppas verkligen att fler har upptäckt fördelarna med cykeln, säger Hanna Malm, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Den arbetsplats som lyckades ändra sina resvanor mest var Cykelreturen, som blev både förvånade och glada när beskedet kom att de vunnit en lådcykel till arbetsplatsen:

– Det känns jättekul! Jag önskar att en större grupp valde cykel istället bil, för att minska bränsleförbränningen och därmed bevara vår miljö. Lådcykeln kommer vara till stor nytta för oss i vår verksamhet, säger Jinan Al-Zuhairi från Cykelreturen.

Ett bra val för klimat och hälsa

I en stad av Örebros storlek blir det för varje år allt viktigare att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt är det många örebroare som behöver ta sig till och från jobbet varje dag:

– Ofta är det just de kortare resorna som kan bytas ut till ett mer hållbart transportmedel, till exempel om man har ett kort avstånd till jobbet. Om vi tillsammans försöker ändra våra resvanor kan vi göra en stor skillnad både för klimatet och vår egen hälsa. Genom den här tävlingen hoppas vi att fler har inspirerats till att faktiskt prova på att ta cykeln till jobbet, berättar Linnéa Lorinius, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

En del av projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan

Örebro kommun ingår i ett treårigt EU-projekt, Fossilfritt 2030 – Rena resan, som drivs av Region Örebro län och vars syfte är att minska klimatpåverkan från resor i östra Mellansverige. Under våren 2021 växte bland annat markmålningar fram på två utvalda platser längs cykelstråket mellan centrum och universitetet, i samarbete med OpenArt, för att locka fler att cykla i Örebro. Tävlingen Heja cykeln har varit ytterligare en del av EU-projektet.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun
Mer information – På orebro.se/cykel finns mer information om att cykla i Örebro.

You must be logged in to post a comment Login