Har du råd att bo kvar när räntorna stiger

By on 30 mars, 2022
Bild: Hypoteket

I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent, men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.

Enligt Riksbanken kommer det dröja tills 2024 innan reporäntan höjs men snitträntorna på både rörliga och bundna räntor för bolån har stigit se senaste månaderna.

Hypoteket har undersökt vad 1 procent högre ränta skulle innebära för ett hushåll i villa och lägenhet sålt för medelpris i Sveriges olika län med genomsnittlig belåningsgrad. Kommer du ha råd att bo kvar? 

Bostadsrätt

Bor du i bostadsrätt kommer kostnaden för en procent högre ränta innebära över 1 000 kronor mer i månaden i 11 av länen. Den genomsnittliga räntekostnaden för hela landet stiger till strax under 4 000 kronor.

Villa

Bor du i villa kommer en procent öka räntekostnaderna med över 2 000 kr i månaden i 7 län och med över 1 000 kronor i resterande delar av landet. I storstäderna är ökningen störst där Stockholmarna kan räkna med att en procent höjning av räntorna kan ge en ökning på 4 000 kr per månad och totalt en räntekostnad på nästan 10 000 kronor.

Hur ska man tänka?

Det finns några alternativ att överväga om man oroar sig för högre räntor.

  1. Konkurrensutsätt din bank – ett sätt att minska sina räntekostnader är genom att jämföra sina nuvarande ränta med andra aktörer. Du kan sänka dina årliga räntekostnader med 1 000 kronor för varje miljon du har i lån om du får ner räntan med 0,1%. Att flytta till en annan bank eller bolåneinstitut är inte komplicerat eftersom aktören tar hand om administrationen.
    .
  2. Överväg att binda lånen – om du inte vill leva med osäkerheten som ett rörligt lån innebär kan det vara läge att binda dina lån. Räntor med längre bindningstid har rört sig uppåt. Historiskt har rörliga räntor varit billigare över tid, men en bunden ränta har gett bättre förutsägbarhet för privatekonomin. Tänk på att bundna räntor kan innebära en kostnad om du väljer att bryta låneavtalet under bindningstiden om exempelvis behöver flytta.
    .
  3. Skapa dig en bostadsbuffert – har du en låg rörlig ränta och du föredrar rörlig ränta på grund av en kommande flytt eller förändrat bostadsbehov i närtid kan en bostadsbuffert vara ett alternativ. Det innebär att du behåller lånen rörliga men sparar undan ett belopp som motsvarar en höjning av räntan med 1 procent. Genom att lägga undan pengar på ett sparkonto anpassar du hushållsbudgeten för högre räntor och bygger upp en buffert för att supportera högre framtida räntekostnader.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Hypoteket

You must be logged in to post a comment Login