Har du synpunkter på bullerplanket

Av på 13 juli, 2021
Det här är en ungefärlig bild av hur planket kan komma att se ut.

Trafikverket har ansökt om bygglov för att uppföra bullerplank längs järnvägen i centrala Kumla.

Fram till 23 juli kan man lämna synpunkter på ansökan.

En ansökan om bygglov avseende nybyggnation av bullerplank har inkommit till Kumla kommun.

Bullerplanket avser man placera längs delar av järnvägen på fastigheten Kumla bandel 3:1.

På de här sträckorna ska bullerplanket byggas, om arbetet går enligt plan kommer det att vara färdigt nästa sommar.

Har du synpunkter på den aktuella byggnationen eller vill ta del av bygglovshandlingarna kontakta servicecenter, äÄrendenummer 2021 K0755

Länet | Kumla
Örebronyheter

Källa Kumla kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in