Här finns framtidsyrkena

Av på 8 april, 2021
Arkivbild

Naturvetenskapliga yrken har såväl innan som under det senaste året klarat sig väl, och inte drabbats av arbetslöshet som andra yrkesgrupper i samhället. Förutom detta är ingångslönerna nästintill jämställda och har även ökat ordentligt för flera naturvetenskapliga utbildningar på senare år, vilket är bra att ha koll på inför högskolevalet.
Låg arbetslöshet

Trots att arbetslösheten totalt sett ökat kraftigt på arbetsmarknaden under pandemin, med en arbetslöshet just nu på cirka 10 procent, var endast 2,2 procent av Naturvetarnas medlemmar arbetslösa i mars 2021. Det är en siffra som hållit sig runt denna nivå i hela fem års tid.

Och samhällets behov att ställa om, klara klimatanpassningen samt den fördjupade digitaliseringen gör att prognosen fortsatt ser bra ut för de olika medlemsgrupperna.

– Att göra ett klokt val av högskoleutbildning har nog aldrig varit viktigare. Intresset ska alltid styra vad man läser, men i en situation där det nu är tufft för nyexaminerade på arbetsmarknaden, är det också smart att ha koll på arbetsmarknadsläget inför den 15 april, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Goda och nästintill jämställda ingångslöner

Ingångslönerna för många naturvetenskapliga utbildningar är väldigt bra i genomsnitt och nästintill jämställda i nuläget, vilket dessvärre inte är fallet för många andra högskoleutbildningar.

En tidigare studie har visat att ingångslönen för nyexaminerade naturvetare ökade med i genomsnitt 5,5 procent, när löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad under samma period landade på 2,6 procent. För geovetare och fysiker var ökningen hela 10 procent för den uppmätta perioden.

Stor efterfrågan på arbetsmarknaden

Att arbetslösheten inte påverkats under nedgången i ekonomin och att ingångslönerna fortsatt är goda, säger mycket om efterfrågan på naturvetare på arbetsmarknaden. Naturvetarna har nyligen tagit fram en rapport som bekräftar att många branscher också har ett framtida sug efter de som studerat naturvetenskapliga utbildningar på högskolan.

– Kompetens som är efterfrågad på dagens arbetsmarknad är bland annat inom IT och forskarutbildade inom life science och miljö. Redan innan pandemin såg vi att utvecklingstakten i dagens arbetsliv drivit upp efterfrågan på personer som kan se till att forskningsresultat snabbare kommer till användning i olika verksamheter, säger Per Klingbjer.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturvetarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in