Här ska konst göra cyklandet till ett rent nöje

Av på 4 mars, 2021
Foto: Projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan/Region Örebro län

I sommar kommer cyklister att bjudas på nyskapad konst på Rudbecksgatan i centrala Örebro. På två utvalda platser längs cykelstråket mellan centrum och universitetet kommer stora markmålningar att växa fram i cykelbanan.

Markmålningarna ska fungera som en morot för att få fler att cykla. I samband med att målningarna växer fram planeras även en cykelaktivitet för företagen längs sträckan.

– Vi vill få fler att upptäcka fördelarna med att cykla, som till exempel att det sparar tid. Konsten, tillsammans med aktiviteten som vi planerar, är ett sätt att locka fler att cykla längs den här sträckan, säger Linnéa Lorinius, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Unikt samarbete
För att hitta intressanta konstnärer som arbetar med stora målningar i stadsmiljö har projektet valt att samverka med konstutställningen Open Art som har stor erfarenhet av konst på gator och torg.

– För oss är det viktigt att medverka i projektet Rena Resan eftersom vi ofta arbetar med konstnärer som lyfter teman kring klimatfrågan. Vi ser konsten som en självklar katalysator i det framtida hållbarhetsarbetet. Open Art arbetar med att skapa ett levande och kreativt stadsrum med konsten som verktyg. Att få lyfta in konsten i ett sammanhang där hållbart resande utforskas kommer att bli väldigt spännande, säger Sofia Gustafsson, projektledare på Open Art.

Vem som ska utforma markmålningarna är än så länge hemligt, men det handlar om internationellt erkända konstnärer.

– Det som varit avgörande för vårt val är att konstnärerna har lång erfarenhet av att skapa liknade verk och att de är väl etablerade på den internationella konstscenen, säger Sofia Gustafsson.

En del av något större
Markmålningarna på Rudbecksgatan är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som drivs av Region Örebro län. Under de kommande åren kommer projektet bland annat att arbeta med testcyklister som ska få prova elcyklar och vikcyklar, men konsten på Rudbecksgatan blir projektets mest synliga avtryck.

– Vi hoppas att den här konsten ska sprida glädje och inspiration till alla som vill börja cykla, säger Mirja Mattsson, projektledare för Fossilfritt – 2030 Rena Resan på Region Örebro län.

Projektet får stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt från Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. I Örebro län delfinansieras projektet även av Örebro kommun, länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet, Karlskoga kommun och Kumla kommun.

– Det är en styrka att vi är många som jobbar för att öka cyklingen i länet, säger Mirja Mattsson.

Kultur | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in