Här uppstår midsommarköerna – planera din resa

By on 21 juni, 2021

Midsommarhelgen är en av våra mest intensiva resehelger. Många tar bilen och lämnar Stockholm för att fira midsommar på annat håll. Räkna därför med ökad trafik till och från Stockholm under midsommarhelgen. På grund av pandemin förväntas också fler välja bilen i år.

Med hjälp av trafikdata från de senaste årens midsommartrafik har Trafik Stockholm tagit fram prognoser för var och när de största riskerna för köer förväntas bli i år. På så sätt är det enklare att planera sin resa till tider då färre reser.

– Precis som tidigare år ska man räkna med stora trafikmängder ut från Stockholm under framför allt torsdag eftermiddag och kväll samt fredag förmiddag. Och på söndag eftermiddag och kväll lär det bli köer in till Stockholm. Köerna uppstår främst utmed de stora ut- och infarterna, som E4/E20 söderut, E18 mot Enköping och mot Norrtälje samt E4 Uppsalavägen. Kom också ihåg att olyckor och andra hinder snabbt kan förändra trafiksituationen. Så den som kan resa på andra tider underlättar både för sig själv och för andra, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Pandemin kan bidra till att fler väljer att ta bilen framför att resa kollektivt, vilket kan leda till mer intensiv trafik på vägarna. Samtidigt finns förutsättningarna att resandet till och från midsommarfiranden kan bli mera utspritt i år då många arbetar hemifrån och kan välja att undvika de mest trafikintensiva resdagarna, torsdag, fredag och söndag.

Här uppstår köerna

E4/E20 mot Nyköping och Eskilstuna

Utfartsköerna före midsommar uppstår oftast på E4/E20 söderut vid Motorvägsbron i Södertälje och sprider sig sedan mot Stockholm. Efter midsommar när trafiken återvänder till Stockholm uppstår vanligtvis köer som växer söderut vid Motorvägsbron i Södertälje och förbi Hallunda.

E18 mot Enköping

Utfartsköerna före midsommar är koncentrerade till torsdagen och då främst under den sena eftermiddagen. Efter midsommar, när trafiken återvänder till Stockholm är det enbart under några få timmar som det vanligtvis blir en tät eller köig trafiksituation. Köer kan även uppstå i området kring Tensta och Rinkeby. 

E4 mot Uppsala

Utfartköer före midsommar uppstår oftast på E4 Uppsalavägen vid Stora Wäsby och sprider sig mot Stockholm. Efter midsommar, när trafiken återvänder till Stockholm uppstår köer vanligtvis förbi Upplands Väsby och genom Solna och växer sig norrut.

E18 mot Norrtälje

Många reser mot Roslagen över midsommar och köer förväntas uppstå både före och efter midsommarfirandet. På sträckan finns en 2+1-väg som ger flaskhalsar när många vill åka där. Köer brukar bland annat uppstå i trakten kring Brottby och sprider sig då bakåt.

Väg 222 på Värmdö

Midsommartrafiken visar sig främst inför midsommarhelgen. Särskilt på sträckan mellan trafikplats Gustavsberg fram till Ålstäket, i slutet på Grisslingerakan.

Väg 276

Inför midsommarhelgen är det högt tryck på färjan till Ljusterö, vilket riskerar att skapa köbildning från färjeläget och ut på väg 276. Det innebär att trafikanter som ska till en målpunkt norr om Roslags-Kulla utmed väg 276 alternativt kan köra E18 mot Norrtälje och därefter väg 276 söderut. 

Håll dig uppdaterad

Kom ihåg att olyckor och andra hinder snabbt kan förändra trafiksituationen. Res därför i god tid, och sök trafikinformation innan du reser. Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad är att besöka trafiken.nu, trafikverket.se eller lyssna på trafikrapporterna på radion.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Trafikverket

You must be logged in to post a comment Login