Hårdare tag mot nätdroger

By on 30 maj, 2017
Arkivbild

Europaparlamentet och EU:s medlemsländer har kommit överens om åtgärder för att snabbare kunna ingripa mot nya psykosaktiva droger, i framtiden ska skadliga psykoaktiva ämnen kunna dras tillbaka från hela den inre marknaden inom sex månader, i dag kan det ta upp till två år.

– Det är oerhört tillfredsställande att vi lyckats enas om nya, strängare verktyg för att ingripa mot de så kallade nätdrogerna. De senaste åren har hundratals nya ämnen dykt upp på den europeiska marknaden och dödsfallen kopplade till nätdroger har ökat både i Sverige och i resten av EU.

Det säger europaparlamentariker Anna Hedh (S), som förhandlat frågan för den socialdemokratiska gruppens räkning i EU-parlamentet.

I fortsättningen ska varje EU-land vara skyldigt att anmäla nya ämnen som dyker upp till den europeiska myndigheten för narkotikakontroll – Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). Där görs en riskbedömning, varpå EU-kommissionen lägger fram förslag om ett eventuellt förbud.

– Det betyder att vi kommer att kunna förbjuda nya ämnen betydligt snabbare i hela EU. I stället för att som i dag, då det kan ta upp till två år från rapportering till förbud, kommer vi i framtiden att kunna ingripa inom sex månader, säger Anna Hedh.

Innan de nya reglerna kan träda i kraft måste överenskommelsen formellt godkännas av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, omröstningen beräknas till den 8 juni i år.

Politik | Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login