Hästar och andra djur riskerar att fastna vid gränsen

By on 11 september, 2021

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. För att till exempel hästar ska kunna få det hälsointyg som krävs när de flyttas över internationella gränser måste både anläggningen den kommer från och anläggningen den ska till vara registrerad.

Utan hälsointyg riskerar hästen att fastna vid en gränsstation. Registreringen ska vara gjord senast den 1 oktober.

– Vi vill verkligen uppmana alla att registrera sin anläggning så snart som möjligt, särskilt om det finns hästar på anläggningen som ska flyttas till andra länder eller om det kommer hästar till anläggningen från andra länder, säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket.

Även hästarna som finns på anläggningen ska vara registrerade. En häst ska vara registrerad på en anläggning om den hålls där i 30 dagar eller mer.

Det är den som driver till exempel stallet, som ska registrera anläggningen.

Registreringen av anläggningen och hästarna görs i vår e-tjänst på: jordbruksverket.se/anmaladjurhallning

Registreringskravet gäller alla platser där djur eller avelsmaterial hålls

Det är alltså extra viktigt att registrera anläggningen om det finns djur på platsen som av någon anledning ska flyttas över svenska gränsen eller om man ska ta emot djur från något annat land. Men registreringskravet gäller alla platser där djur eller avelsmaterial hålls. Det kan handla om den som håller djur

  • i stall
  • i vilthägn
  • på beten
  • i ett hunddagis eller katthem
  • på ett zoo.

Kravet omfattar alla djurarter men de flesta privata hem där sällskapsdjur hålls är undantagna. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt djurhälsoförordningen anses som ett sällskapsdjur. Höns räknas till exempel inte som sällskapsdjur.

Också de flesta veterinärkliniker är undantagna från kravet, veterinärer som bedriver seminverksamhet kan dock behöva registrera sin anläggning.

Sverige
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login