Hästskandalen lyfter fram fördelar med näthandel.

Av på 7 mars, 2013

När köttskandalen växer och allt fler livsmedelsprodukter på den svenska marknaden visar sig innehålla hästkött, väcker det tankar som rör livsmedel och spårbarhet. Hela vägen från producent till konsument.

I samband med utbrottet av BSE, galna kosjukan, i Storbritannien 1986 och vid dioxinskandalen i Belgien 1999 stötte myndigheterna och företagen på problem när de ville dra tillbaka smittat kött och förorenad matolja från marknaden. Problematiken landade i att de inte kunde spåra hur djuren, köttet och andra produkter rört sig på marknaden. Företagen tvingades därför att dra tillbaka och återkalla stora mängder livsmedel.

För att bibehålla konsumenternas förtroende och minska skadeverkningarna när livsmedel som inte är säkra kommer ut på marknaden skapades därför regler för spårbarhet. Tanken och syftet är bra. Reglerna gör det möjligt för producenterna att göra riktade tillbakadraganden av osäkra livsmedel från marknaden och att informera konsumenter och kontrollorgan när det inträffar problem med livsmedelssäkerheten.

Men, hur får slutkonsumenten informationen? Den blir generellt från nyhetsflödet, annonsering i dagspress, information på sajter och i vissa fall märkning i butik. Risken är dock stor att konsumenten missar informationen eller inte får den i tid när möjlighet till direktkommunikation saknas. Som butik på nätet har Mat.se en unik möjlighet att följa varan hela vägen till slutkonsument och kan snabbt kommunicera med kunden. Vid ett produktlarm tas produkten omedelbart bort från nätbutiken. Samtidigt meddelas de kunder som köpt den aktuella varan via e-post, sms eller telefon. Tryggheten att få den informationen på kort tid är en av många fördelar med att handla livsmedel på nätet.

— Konsumenternas förtroende är varje producents och leverantörs största tillgång. För Mat.se har den senaste tidens hästköttsskandal prövat vårt uppföljningssystem. I de fall som våra produkter har varit drabbade, har vi snabbt kommunicerat detta till våra kunder och varorna har direkt utgått från sortimentet. Därmed erbjuder vi en kundservice som de fysiska butikerna inte har möjlighet till, säger Måns Danielson, VD på Mat.se.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in