Hbtq-frågan är en het potatis för svensk idrottsrörelse

Av på 21 augusti, 2013

Sveriges olympiska kommittés ordförande Stefan Lindberg säger att markeringar som Emma Green Tregaros regnbågsfärgade naglar inte kommer att accepteras under kommande OS i Sotji. Han menar att det skulle bryta mot regelverket; “Ingen demonstration eller politisk, religiös eller etnisk propaganda är tillåten på OS-områden.”

– Stefan Lindbergs ställningstagande vittnar om hur svårt idrottsrörelsen har att hantera hbtq-frågor. Att påstå att det är politisk propaganda att bära en regnbågssymbol är att ställa sig på samma sida som Putin och Ryssland i de här frågorna. Företrädare för svensk idrottsrörelse borde istället stå upp för sin egen värdegrund, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL

Höjdhopparen Emma Green Tregaro markerade mot den diskriminerande ryska lagstiftningen under VM i Moskva. Markeringen uppmärksammades över hela världen som ett ställningstagande för mänskliga rättigheter. I Sverige valde dock Friidrottsförbundet och nu Sveriges Olympiska kommittén (SOK) att tolka naglarna som ett brott mot de regler som gäller för tävlande i VM och kommande OS i Sotji.

I Friidrottsförbundets värdegrund står det att ”det ska finnas plats för alla, oavsett ålder, kön, ras, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller sexuell läggning.”

– Om allas lika värde och rättigheter är en värdering som ska genomsyra svensk idrott så måste idrottsrörelsen också kunna stå upp för det, säger Christian Antoni Möllerop.

– Det är orimligt att tillåta religiösa symboler som korstecken och helgonbilder men inte regnbågssymboler, säger Christian Antoni Möllerop.

– RFSL förväntar att idrottsrörelsen tar tydlig ställning mot homofobi och transfobi i egna led men även internationellt. Ledare för den svenska idrottsrörelsen borde trycka på det internationella regelverket och välja att stå upp för sina egna hbtq-idrottare och för mänskliga rättigheter.

Man bör använda sitt inflytande inom organisationer som IOK för att påverka i riktning för hbtq-personers mänskliga rättigheter, istället för att agera mot markeringar som Tregaros regnbågsnaglar, avslutar Christian Antoni Möllerop.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in