Hembygdsförening inrättar nytt bygdestipendium

By on 7 september, 2022
Bild: LindeKultur

Lindesbergs Hembygdsförening inrättar nytt bygdestipendium, Lindesbergs Hembygdsförening har inrättat ett nytt årligt bygdestipendium för att uppmärksamma gärningar som i vid bemärkelse gagnar den lokala bygden. 

Stipendiet ska utdelas till den som gjort en insats av stor betydelse för Lindesbergs-bygden eller för att belöna ett långvarigt arbete i det tysta. Bygdestipendiet utgörs av ett inramat diplom, en check på 2.000 kronor samt blommor.

Stipendiet kan också ges till den eller de som genom dokumentation, praktiskt arbete eller på annat sätt skildrat och bevarat kunskapen om Lindesbergs-bygden och dess invånares historia, utkomst och levnadsvillkor.

Alla invånare i Lindesbergs kommun kan nominera kandidater till bygdestipendiet. Som kandidat kan föreslås såväl enskilda personer som organisationer eller företag. Förslagen bör vara styrelsen tillhanda före den 1 december eller senast en månad före ordinarie årsmöte. Mottagare av bygdestipendiet utses av styrelsen för Lindesbergs Hembygdsförening och stipendiet utdelas vid föreningens årsmöte.

Lindesbergs Hembygdsförening har till syfte att öka kunskapen om Lindesbergs-bygden och dess traditioner. I föreningens lokal i Blombergska gården (Kungsgatan 48) bygger medlemmar en modell av Lindesberg som staden såg ut på 1920-talet. Föreningen driver också sedan flera år tillbaka ett skolmuseum i Munkhyttan.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login