Hemkomsten tuff för utlandsarbetare

By on 23 november, 2017

Många svenskar som arbetar utomlands har svårt med omställningen i yrkeskultur eller drabbas av en skattechock när de kommer hem, och många arbetsgivare har inte tillräcklig information om vad som gäller vid arbete utomlands – det visar en ny rapport från PTK.

– En slående insikt från rapporten är att arbetstagare upplever att hemkomsten är svår och att arbetsgivarna inte har tillräckligt bra processer för det, säger Jonas Mellqvist, projektledare på PTK.

Bland annat skulle arbetsgivarna kunna ta tillvara medarbetarnas lärdomar på ett bättre sätt. Knappt hälften av de tillfrågade tjänstemännen uppgav att deras erfarenheter togs om hand i ganska eller mycket hög grad när de kom tillbaka till Sverige. 15 procent uppgav att arbetsgivaren tog hand om deras erfarenheter i ganska låg eller mycket låg grad.

Undersökningen visar att företagen oftare har rutiner för utresan än för hemkomsten, vilket medarbetarna många gånger upplever som en brist. I vissa fall kan medarbetaren behöva mer kvalificerade arbetsuppgifter eller till och med en helt ny tjänst vid hemkomst.

Utsänd personal en investering
Många arbetsgivare ser utsänd personal som en investering; de anses kunna bidra till organisationen främst genom nya erfarenheter och personlig utveckling. Däremot anses språkkunskaper och bättre förståelse för organisationens helhet vara mindre viktigt.

För en medarbetare innebär arbete utomlands en möjlighet att få leva i en ny kultur, lära sig ett nytt språk och utvecklas i yrkesrollen. För företag är det ett attraktivt erbjudande i kampen om talanger och ett sätt att sprida företagskulturen, värderingar och kunskap till alla delar av organisationen, säger Jonas Mellqvist.

De fem vanligaste länderna där tjänstemän i privat sektor har haft anställning är Danmark, Norge, Storbritannien, USA och Tyskland. Sex av tio uppger att deras karriär gynnades av att ha arbetat utomlands.

Många fallgropar
Många vi talat med vittnar om att rätt information vid rätt tillfälle underlättar. När man packar väskorna för utresan är man helt enkelt inte redo att ta in fakta om vad som kommer att hända den dag man är tillbaka i Sverige igen, säger Jonas Mellqvist.

Att vara lokalt anställd utomlands och därmed utskriven ur det svenska socialsystemet kan bli kostsamt för den enskilde. Av de tillfrågade hade knappt hälften tagit reda på hur socialförsäkringarna skulle påverkas innan de tackade ja till utlandsjobbet.

– Effekterna för familjen kan bli ännu större om man har en medföljande partner som man inte säkrat pensionen för. Med rätt förberedelser kan både anställda och arbetsgivare slippa otrevliga överraskningar, säger Jonas Mellqvist.

PTK har lanserat en ny webbplats med information om att arbeta utomlands. Sajten vänder sig i första hand till anställda inom privat sektor. Arbetautomlands.se samlar allt man behöver veta innan, under och efter arbetet utomlands.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login