Hertig Karls Allé, begränsad framkomlighet vid byte av gamla VA-ledningar Etapp 4

Av på 10 augusti, 2020
Arkivbild

Örebro kommun byter ut gamla vatten- och dagvattenledningar på Hertig Karls Allé, mellan korsningarna med Tegelgatan och Västra Nobelgatan.

Tidsplan
Från söndag 9 augusti och 5 veckor framåt byter vi ledningar på etapp 4, på den norrgående sidan av Hertig Karls Allé, mellan Hertig Karls plan och Västra Nobelgatan.

Framkomlighet
Framkomligheten i området påverkas under arbetets gång.

Område
Väster.

Var utförs arbetet?
På Hertig Karls Allé i båda körriktningar, mellan korsningarna med Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Arbetet sker i fyra etapper för att underlätta för framkomligheten.

Varför utförs arbetet?
Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor.

Preliminär tidsplan
Arbetet startade i februari och beräknas vara klart efter sommaren.

Så här påverkas framkomligheten
Trafiksignalerna vid korsningarna Hertig Karls allé/Ekergatan samt Hertig Karls allé/Karlsgatan släcks när trafiken börjar ledas om.

Det kommer att vara mycket arbetsmaterial och arbetsmaskiner i området som är inhägnat för att skapa en säker miljö för såväl passerande som personalen som utför arbetet.

Befintliga parkeringsplatser inne på gårdarna utmed Hertig Karls allé kommer att vara tillgängliga. Där det behövs kommer grönytor att grusas upp för att göra tillfälliga vägar in till parkeringarna. Det kommer att gå att komma in, men det kommer att vara lite trångt, så vi ber boende vara uppmärksamma när de kör in och ut.

Framkomligheten påverkas olika utifrån arbetet i de olika etapperna, se ytterligare information nedan och följ skyltning på plats.

Etapp 4
 
 
Söndagen den 9 augusti är drar vi igång igen efter sommaruppehållet med förberedelser inför etapp 4, som startar under vecka 33.

I etapp 4 byter vi ut gamla vatten- och dagvattenledningar på den norrgående sidan av Hertig Karls Allé, mellan Hertig Karls plan och Västra Nobelgatan.

Biltrafiken leder vi under denna etapp över till den södergående sidan av Hertig Karls Allé via en överfart.

Gående och cyklister kommer fram på den sidan där vi gräver. Cykelbanan på den södergående sidan sidan av Hertig Karls Allé är under denna period avstängd, då det är dubbelriktad trafik på den södergående sidan av Hertig Karls Allé. Trottoaren är öppen som vanligt.

Arbetet med etapp 4 beräknas pågå i ungefär fem veckor inklusive asfaltering.

Avstängning av vattnet
Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar
När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet.

Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola. Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor.

Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Återställning
När de nya ledningarna tagits i bruk ska återställning i området ske med asfalt med mera.

Lokalt | Hertig Karls Allé
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in