Het arbetsmarknad i mellersta Sverige i höst

By on 14 september, 2017

Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, förväntar sig en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft under fjärde kvartalet 2017.

Sysselsättningstrenden ligger på +15 procent – den högsta siffran som rapporterats på över fem år, det visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Sysselsättningstrenden (se fotnot) för mellersta Sverige är +15 procent. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med förra kvartalet och med hela 20 procentenheter jämfört med samma period 2016. Prognosen ligger klart över rikssnittet på +5 procent.

Det är glädjande att arbetsgivare i mellersta Sverige förväntar sig en stor efterfrågan på kompetens efter ett starkt föregående kvartal, men det medför också en risk för att kompetensbristen ökar. Det är viktigt att företagen i regionen satsar på att attrahera nya talanger och att systematiskt utveckla och utbilda sina medarbetare för att säkerställa en fortsatt tillväxt, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Stort uppsving för Skåne medan Östra Götaland backar
Svenska arbetsgivare förväntar sig en positiv utveckling på arbetsmarknaden inför årets fjärde kvartal och från fyra av de sex svenska regionerna lämnas positiva jobbprognoser. Starkast prognos på +19 procent kommer från Skånes län – den högsta siffran som rapporterats för länet på tio år.

Västra Götaland och Halland samt Stockholm- och Uppsalaregionen lämnar också positiva jobbprognoser för kvartalet. Den positiva prognosen för Östra Götaland bryts – arbetsgivare i regionen rapporterar för första gången på drygt två år en negativ sysselsättningstrend på -5 procent. Prognosen för Norrland är fortsatt negativ på -1 procent, även om arbetsgivare i regionen förväntar sig en liten förbättring jämfört med förra kvartalet.

Stor ökning i energisektorn
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern lämnar en positiv sysselsättningsprognos. Energisektorn rapporterar de starkaste siffrorna på sex år med en sysselsättningstrend på +18 procent. Finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna samt parti- och detaljhandeln lämnar återigen starka jobbprognoser, även om de minskar jämfört med föregående kvartal. Även byggbranschen och gruvindustrin rapporterar försiktigt optimistiska sysselsättningstrender. Endast transportsektorn och de gröna näringarna lämnar negativa sysselsättningsprognoser på -4 respektive -8 procent.

Starka prognoser från Japan, Indien och USA
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 42 av de 43 länder som ingår i undersökningen, medan sysselsättningstrenden i Schweiz förväntas vara i stort sett oförändrad. Japan, Taiwan, Indien och Costa Rica är de länder som rapporterar störst efterfrågan på arbetskraft. Även USA går starkt och ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal, +17 procent. I Europa utmärker sig Ungern, Grekland och Rumänien med starkast prognoser.

Från globalt håll rapporteras för första gången sedan 2008 inga negativa sysselsättningstrender från de 43 länder som ingår i undersökningen. Det är förstås glädjande, men innebär samtidigt att kampen om de globala talangerna hårdnar för svenska företag. Stora marknader som Japan, Indien och USA rapporterar stark efterfrågan på arbetskraft medan Ungern har starkast sysselsättningstrend i Europa, säger Lars Forseth.

Ekonomi | Länet
Örebroguiden

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2018 presenteras den 12 december.

 

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2017 förväntar sig 8 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (86 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då + 3 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden + 5 procent

You must be logged in to post a comment Login