Historisk seger, men ursäkten till tvångssteriliserade saknas

Av på 13 november, 2017

RFSL välkomnar regeringens förslag om ersättning till transpersoner som tvingats till sterilisering, och ser detta som en historisk seger. Processen som lett fram till detta har drivits av RFSL sedan år 2013. Sverige blir nu första landet att kompensera offer för tvångssterilisering i samband med byte av juridiskt kön. Pengar kan inte ersätta den kränkning som denna grupp utsatts för och fortfarande saknas en ursäkt från regeringen.

Transpersoner som utsatts för tvångssterilisering för rätten att byta juridiskt kön kommer att få ekonomisk ersättning, idag kom regeringens förslag att betala ut 225 000 kronor till de uppskattningsvis 600-700 personer som berörs.

RFSL har drivit kravet på ersättning sedan 2013 och ser detta som en historisk seger.

Det är bra att vi nu börjar se slutet på en lång väntan på erkännande för de transpersoner som har tvingats till sterilisering. Det lidande det innebär att utsättas för tvingande kirurgi och förlora sin reproduktiva förmåga går inte att mätas i pengar, men ersättningen är en viktig del i en upprättelse för alla som drabbats, säger Emelie Mire Åsell, RFSL:s talesperson i trans- och intersexfrågor.

RFSL välkomnar förslaget som innebär ett avslut på en långdragen process. Sverige blir med detta det första land i världen som ersätter offer för tvångssterilisering i samband med byte av juridiskt kön. Den globala transrörelsen har följt processen i Sverige och RFSL hoppas att utvecklingen i Sverige kan skynda på borttagandet av tvångssteriliseringar och ersättning för dem som drabbats även i andra länder.

Även om regeringens förslag är historiskt har det fortfarande betydande brister. Många av de transpersoner som tvingats till sterilisering önskar en offentlig ursäkt från staten på liknande sätt som de så kallade barnhemsbarnen fick 2011.

En ursäkt skulle visa på ett tydligt ansvarstagande för de övergrepp som begåtts. Jag hoppas att regeringen tänker till en gång extra och lämnar ett förslag om en ursäkt när den lämnar propositionen till riksdagen, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

Förslaget som presenteras idag har även brister i frågan om vilka som omfattas av ersättningen. Vissa personer som genomgått sterilisering men fått avslag på sin ansökan om byte av juridiskt kön utesluts från möjligheten att få ersättning. Detta skapar en orättvisa som hade kunnat undvikas med enkla lagtekniska medel, något som RFSL påtalat i flera steg tidigare i processen.

RFSL tycker att ersättningsbeloppet är för lågt och menar att det inte räcker att enbart ta hänsyn till inflationen, utan att beloppet bör fastslås utifrån samma principer som tillämpats för andra grupper som fått ersättning för att det tvingats till sterilisering av staten.

Regionalt
Örebronyheter

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in