Hjärt-kärlsjuka har fått ytterligare 14 år tack vare forskningen

Av på 9 oktober, 2021
Forskning pågår: Analys av prover

Nu publicerar Hjärt-Lungfonden nya siffror för hur forskningen har bidragit till att rädda liv och ge fler levnadsår till dem som insjuknar i hjärt-kärlsjukdom. Enligt beräkningar som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har gjort på uppdrag av Hjärt-Lungfonden, kan en person i 65-69 årsåldern och som 1980 skulle ha dött i en hjärtinfarkt, förvänta sig omkring 14 extra levnadsår.

– Siffrorna bekräftar vad forskningen under de senaste fyra decennierna har gjort för alla som drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Många som i dag lever och mår bra skulle inte ha funnits med oss utan forskning och teknisk utveckling, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Studien noterar stora hälsovinster även för människor i yngre åldrar. En person som är till exempel mellan 45 och 49 år och drabbas av hjärtinfarkt, kan tack vare forskningen förvänta sig att leva i snitt 27 år längre idag än om insjuknandet hade inträffat 1980.

Över två miljoner människor lever idag med hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-kärlforskningen anses därför ha stor betydelse för antalet räddade liv och vunna levnadsår för de som drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke. Mer än en tredjedel av de totalt över 700 000 förhindrade eller uppskjutna dödsfallen inom hjärt-kärlsjukdom under de senaste fyra decennierna beräknas vara direkt kopplade till forskningens framsteg.

– Tack vare forskningen har hundratusentals människor överlevt hjärtsjukdom och fått fler friska år. Men det finns orosmoln. Dagens levnadsvanor och det faktum att oväntat många i övre medelåldern har plack i kranskärlen riskerar att vända trenden. Nu behövs mer forskning för att hjälpa människor att slippa drabbas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den läkemedelsbehandling som enligt studien gav flest vunna levnadsår var antikoagulantia och motsvarande behandlingsåtgärd var behandling vid strokeenhet.

Hjärt-Lungfonden är den största oberoende finansiären av svensk hjärt- och lungforskning vid landets universitet och universitetssjukhus. Under åren 1980 – 2019 har verksamheten delat ut totalt omkring 4,4 miljarder kronor i anslag till forskningen.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Hjärt- Lungfonden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in