Hjärt-Lungfonden satsar på livsstilsrelaterad forskning

Av på 8 juni, 2020

Svenskarna blir allt mer stillasittande, motionerar allt mindre och äter inte tillräckligt hälsosamt. På grund av de försämrade levnadsvanorna med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom genomför Hjärt-Lungfonden en större satsning på livsstilsrelaterad forskning med stöd av Norheds stiftelse. Ett nytt anslag på sex miljoner kronor ska komplettera Hjärt-Lungfondens ordinarie finansiering av preventions- och behandlingsforskning inom hjärt-kärlområdet.

– I Sverige har andelen vuxna med fetma tredubblats sedan 1980-talet och idag har omkring hälften av den vuxna befolkningen övervikt eller fetma. Samtidigt är svenska ungdomar mindre fysiskt aktiva än EU-snittet. Det är en oroande utveckling som Hjärt-Lungfonden med forskningens hjälp vill bidra till att motverka, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Bilden av att våra levnadsvanor har försämrats stärks av en rapport från Nordiska ministerrådet som visar att svenskarna har sämst kosthållning av alla nordbor. Nio av tio äter för lite fullkorn, sju av tio äter för mycket salt och endast var femte svensk äter rekommenderade 500 gram frukt, grönsaker och bär per dag.

– En stor andel av hjärt-kärlsjukdomarna liksom många andra vanliga sjukdomar i samhället är livsstilsrelaterade. Levnadsvanor som är både förebyggande mot och kan ses som behandling av kardiovaskulär sjukdom blir därför allt viktigare och här behövs mer forskning, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

I Sverige vet vi redan mycket om vad vi bör göra för att leva hälsosamt. Samtidigt krävs mer kunskap om hur till exempel kvinnor och män i olika ålder på bästa sätt kan ta hand om sin hälsa. Forskningens mål är bland annat att individualisera råden så att de passar alla. Det behövs också mer forskning om hur människor motiveras att förbättra sina levnadsvanor, inte minst barn och unga.

Anslagen är i första hand är inriktade på kost och fysisk aktivitet och gäller både primär och sekundär prevention, samt behandling. I den mån det finns en koppling mellan livsstilsfaktorer och kronisk lungsjukdom kan även sådana studier beviljas anslag.

Ansökningsperioden är öppen 19 oktober-24 november 2020 för forskning som ska genomföras med start 2021. Utlysningen av det totalt sex miljoner kronor stora anslaget sker varje år i tre år med utdelning av två miljoner kronor per år.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in