Hjärtsjukdom dubbelt så vanligt i utsatta områden

Av på 10 september, 2013

Hjärt-kärlsjukdom är mer än dubbelt så vanligt bland personer som bor i mindre välbeställda områden jämfört med dem som bor i mer välbeställda områden. Nu behövs en genomtänkt strategi för att komma till rätta med hälsoklyftorna, menar Hjärt-Lungfonden i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

– Det är uppseendeväckande att socioekonomiska förhållanden får påverka människors hälsa i så stor utsträckning. Hjärt-Lungfonden uppmanar därför regeringen att ta ett helhetsgrepp om hjärt-kärlsjukdomarna, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

På initiativ av Hjärt-Lungfonden har en stor pilotstudie genomförts i Göteborg inom ramen för SCAPIS, Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study. Resultaten om hur det ser ut i olika bostadsområden presenteras för första gången i Hjärtrapporten 2013 som lanseras i dag av Hjärt-Lungfonden.

Studien visar att hjärt-kärlsjukdomar är mer än dubbelt så vanliga bland personer som bor i ekonomiskt mindre välbeställda områden jämfört med dem som bor i mer välbeställda områden. Det är även tre gånger så vanligt med diabetes i socioekonomiskt svagare områden.

– Tack vare forskningsframsteg utvecklas hela tiden vården för de 1,4 miljoner svenskar som lider av hjärt-kärlsjukdom. Det är mycket glädjande, men nu måste den positiva utvecklingen komma fler till del, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Även en persons utbildningsnivå påverkar riskerna. Statistik från Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut visar att risken att insjukna i hjärtinfarkt ökar för kvinnor med enbart grundskoleutbildning i åldersgruppen 35–44 år. I de flesta andra grupper är det tvärtom färre som drabbas.

År 2011 löpte kvinnor med eftergymnasial utbildning 60 procent lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med kvinnor med endast grundskoleutbildning. För män med eftergymnasial utbildning var risken att drabbas 40 procent lägre jämfört med män med endast grundskoleutbildning.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in