Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

By on 9 april, 2018
Arkivbild

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 högskolestuderande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.

I undersökningen uppger även nästan 3 av 4 (74 procent) studenter att det finns personer på deras universitet eller högskola som de tycker dricker för mycket alkohol.

Att det finns en stark alkoholkultur inom studentlivet och att många studenter dricker en hel del är ingen hemlighet. Det är alltid viktigt att reflektera över den egna alkoholkonsumtionen och som student är det extra viktigt i och med att man befinner sig en miljö där det dricks mycket alkohol och där alkohol är ett naturligt inslag i många sammanhang, säger Karin Hagman, vd på IQ.

IQ har under flera år arbetat med studentkårer och nationer runt om i Sverige i syfte att skapa ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus.

Alkoholkonsumtion påverkar många negativ
I undersökningen uppger drygt var fjärde (26 procent) att de gjort sämre ifrån sig på en föreläsning, tenta eller annat studiesammanhang för att de druckit alkohol dagen innan och över 4 av 10 (44 procent) har gjort saker när de varit berusade som de ångrat dagen efter.

Att våga ifrågasätta och prata om alkoholkulturen och alkoholkonsumtionen inom studentlivet är viktigt. Jag är övertygad om att en ökad reflektion kring den egna och andras alkoholkonsumtion under studenttiden skulle resultera i ett bättre studentliv, lägre alkoholkonsumtion och färre studenter som gör saker de ångrar för att de varit berusade, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen:
– Drygt 3 av 4 (76 procent) tror att deras studenttid skulle bli lika bra eller bättre om det konsumerades mindre alkohol i sociala sammanhang.
– Drygt 8 av 10 (85 procent) studenter anser att det finns traditioner där alkohol är en naturlig del på deras universitet/högskola.
– Drygt var tredje (36 procent) uppger att de tror att det är svårare att passa in i studentlivet på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol.

Regionalt
Örebronyheter

I undersökningen deltog studentkårer/nationer vid Borås högskola, Skövde universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Blekinge tekniska högskola, Södertörns högskola, Högskolan i Halmstad, Östersunds högskola, Umeå universitet, Linköpings tekniska högskola, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Lunds tekniska högskola och Lunds universitet.
*Undersökningen genomfördes av Xtreme på uppdrag av IQ. Totalt svarade 2 677 högskolestuderande på webbenkäten som genomfördes under hösten 2017.
* Ett standardglas motsvarar1 glas vin (15 c), 4 cl starksprit, 33 cl starköl, 50 cl cider eller 50 cl folköl.

You must be logged in to post a comment Login